Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/575

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
558
Keiksuggused

takse, siis sünnib ka Plomid, Rosinad, ja Sukkati tükkid nenda sammoti walmistada, agga kiwwid peab essite seest wäljawotma. Monningad kokid woib pitkiti katki leigata, ja teiste ümber wäljaehhitamisseks panna.


769. Sukro leiwa Munkid. (Zuckerbrods-Munken.)

Wispelda üht korteri Wransk wina ja 4 munna jahhoga ärra, et se jääb kui üks parrajas Witmoos. Wotta tuwitud Prunellid, oune ehk sissetehtud marjo, mis peäle paljo Sirupi ep olle, wotta ka ümmargusi ehk pitkerkondsid Sukro leibo, ja panne neid kaks ja kaks kokko, agga nattoke sissetehtud marjo peab nende wahhele pantama. Kasta neid siis taigna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees. Sawad need küpseks, siis wotta seest wälja, ja panne neid halli pehme Pabberi peäle.


770. Needsammad teist wisi tehtud. (dito auf eine andere Art.)

Kasta Sukro leibo Parberitsi ehk Sitroni Sahwti sisse, ja panne neid siis körwastikko ühhe kiwwi talriko peäle, kunni se Sahwt hästi nende sisse tommab. Kasta siis need Sukro leiwad wispeldud munnade sisse, ja wereta neid riwi-leiwa sees ümber; ning küpseta neid nattokesse klaritud woiga pankoki panno sees kummagil küljel pruunkoldseks. Neid woib ni hästi sojalt kui külmalt üllesanda.

771.