Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/577

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
560
Keiksuggused

tab wälja, kui üks pähkle koor. Panne siis tougatud Mandlid, mis nattokesse wihha Mandli, munna walge, ja Sukroga on ärraseggatud, igga poole sisse. Wajuta nüüd mollemad pooled kokko, se se taigen, mis kummagi poole sisse on pandud, hästi ühte kinnihakkab. Leika agga keik sedda taignat ärra, mis Wormi wahhelt wäljatulleb, kui sedda kokko wajutakse, ja kalla siis need kokid Wormide seest wälja. Sedda wisi peab ikka tehtama, kunni se taigen ärralöppeb, ja siis keedetakse need tehtud Saksama pähkled woi sees. Need Wormid peawad tinnast tehtud ollema, ühhe pissikesse röngaga kummagil küljel. Ja kui nisuggusi Wormid ep olle, siis woib nende assemel Saksama pähkle kored prukida.


773. Kirjud kokid. (Bunte Kuchen.)

Raspli riwi rauaga se koor 2 ehk 3 raspli leiwa ehk saia peält ärra, ja leika neid ni paksuks wilokaks katki, kui üks wie koppeki tük. Sa pead peoti leiba leikama, ja pohjast hakkama, nenda et terwe pohhi sul essimesseks wilokaks jääb. Panne siis kirsi-marja lihha, mis Sukroga on ärra seggatud, ehk muid sissetehtud marjo, mis lia rohke Sahwtiga ep olle, igga wiloka wahhel. La-uta need marjad igga wiloka peäle ni paksuste wälja, kui üks wie koppeki tük, agga mitte wägga liggi äre peäle. Panne siis need wilokad teine teise peäle, et igga leib jälle omma modo saab, ja pista penikessed pilbad nende läbbi, et need kous jäwad seisma. Kasta siis ühhe sulle wispeldud munnade sisse, ja märi need wahhe

kohhad,