Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/602

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
585
Pima Road.


812. Terne piim. (Kälberdantz.)

Kui üks lehm on kannud, siis hoia sedda torest pima, igga lüpsmisse ossa issipäinis, ja kui sa kolmat korda lüpsad, siis wotta sest korrast üht topi pima, ja nattoke koort sest essimessest, agga keik koort sest teisest lüpsmisse ossast, wispelda keik sedda Sukro, tougatud Kanneli, ja Kardemomiga hästi ärra. Walla siis nattoke sest ärraseggatud pimast ühhe panno sisse, panne sedda tullele, siis woib warsi nähha, kas se liig kowwa on, ehk mitte. On se liig kowwa, siis walla nattoke teist pima senna jure, sest se peab nago üks pehme munna-Pubbert ollema. On se agga parrajas, siis kalla keik hopis ühhe waagna sisse, panne se wagen ühhe paja peäle, mis weega täis, ja sütte tulle peäl hästi kermeste keemas on. Panne kaas waagna peäle, ja mönned sööd kane peäle, ja kui se saab kangeks läinud, sis wotta waagnat paja peält ärra, ja kui sedda sojalt süakse, siis ripputa Sukrut ja Kannelit peäle. Saab se agga külmalt södud, siis tösta sedda lussikaga wisi pärrast ühhe teise waagna peäle, ehhita lumme-Mosiga wälja, siis süakse sedda rösa kerega, mis Sukroga on maggusaks tehtud.


813. Käsind piim. (Gäsmilch.)

Wotta hommiko 1 ehk 2 pütti seest head happo pima ilma koreta, panne sedda ühhe Salwetti sisse, se-u paelaga hästi tuggewaste kinni, ja ripputa sedda launani ülles, et keik wessi hästi wäljanörriseb. Wotta siis se Salwet lahti, wa-uta sedda pima lussikaga kokko, se-u sedda Salwetti jälle kin-

ni,
O o 5