Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/620

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
603
pima road.

me-Mosiga wälja. Sedda woib ka Tikkelbäri marjust tehha, mis Puddelitte sees, ülle talwe keldri sees hoitakse.


844. Monnesuggused Road mis a la Klaas nimme peäl käiwad.

Et kül need road a la Klaas meie maal, kui neid paljo süakse, mitme innimesse terwist rikkuwad, siiski peab nende pärrast, kes seddasinnast külma toito armastawad, öppetust andma, kuida nisuggust roga tehhakse. Nendesinnaste roade pärrast lähtwad mitmesuggused Wormid tarwis, mis tinnatud Pläkkist tihhedatte kaantega peab tehtama. Üks Worm olgo nago juust, mis sedda wisi peab tehtama, otsekui olleks üks tük seest ärraleigatud. Teised sago kolm- ehk nelja-kantlikko torni wisi tehtud, mis peält kitsamaks lähtwad, ehk missugust Muntsert iggaüks issi tahhab. Agga a la Klaas munnade tarwis peab tinna Wormid tehtama, mis kahheks sünnib lahti wotta, ja seest ni suured on, et üks suur kanna munna nende sisse mahhub. Ja kui pannakse kokko, siis peab teises otsas ni suur ümmargune auk ollema, et üht penikest trehtrit woib sissepista, kui neid prugitakse. Kui kaks nendasuggusi Wormid kökis on, siis sest jo on kül. Nendasuggused road a la Klaas, mis marja Sahwtist tehhakse ei pea mitte Pläk Wormide sisse pantama, sest siis kautawad naad omma maggo ja Kölari ärra. Nende tarwis peab Pitsklasid prukima; agga Pitsklaside peäle peab wannust sea-tinna tosidest kaned sedda wisi tehtama,

et