Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/621

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
604
A la Klaas

et sedda tinna ümmargusiks tükkiks leigatakse, mis siis kahhekordselt klaside peäle pannakse, ja sellesinnatse wahhaga hästi kinni märitakse, mis nüüd warsi öppetakse walmistama.


845. Wahha a la Klasi tarwis. (Präparirtes Wachs zu à la Glace.)

Wotta 12 Loti kollast mee-wahha, 9 Loti hästi ärrapestud woid, ja pool teist Loti waiko. Sullata essite se wahha, panne siis woid ja wiimselt waiko senna sisse, ja sullatades liguta ümber, et se hästi saab ärraseggatud. Saab se hästi sulland, siis wotta tulle peält mahha, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks jääb, et sedda woib sötkuda ja rullida. Kasta siis ühhe laua weega marjaks, ja rulli ja sötku se wahha seäl laua peäl kättega ni kaua, kunni se hästi sitkeks lähhäb, siis on ta walmis. Seddasinnast wahha prugitakse nende Wormide tarwis, kus ep olle tihhedad kaned peäl.


846. Juust a la Klaas. (Käse à la Glace.)

Wotta ni paljo rööska koort ja rööska pima, pool kummagist, kui sa Wormi suurusse järrel arwad tarwis ollewad; panne terwet Kannelit, sedda koort, mis ühhe Sitroni peält öhhukeste saab ärraleigatud, ja Sukrut mao järrel senna sisse. Lasse sedda tassase tulle peäl, ühte puhko ümberligutades keeta, kunni se nattoke paksuks lähhäb, ja head maggo saab. Walla sedda siis ühhe kiwwi riista sisse, wotta se Sitroni koor ja Kannel seest ärra, agga liguta sedda pima üm-

ber,