Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/626

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
609
Munna road.

hobil, waid järrestikko, et need ei hakka teine teise külge kinni. Sa ei pea ka mitte wägga paljo sisse pannema, et need kitsaste seäl sees ei seisa, waid et neil kül rumi teine teise körwas on. Lasse tasse keeta, siis naad ei kauta omma modo ärra, ja ni pea kui se walge nattoke kangeks lähhäb, siis wotta lussikaga seest wälja, ja panne neid körwastikko waagna peäle. Saab ni paljo munne sedda wisi keedetud, kui tarwis lähhäb, siis leika ümbert ärra keik, mis nago löhki kärristud wälja näitab, panne neid siis wisi pärrast waagna peäle, ja walla wina Soosti peäle, mis nenda sammoti saab tehtud, kui Rosina puddingi tarwis. Sedda Soosti woib ka essite waagna sisse kallata, ja siis munna peäle panna. Kes agga Korintid Soosti sess tahhab, keetko neid essite wee sees, kunni need hästi paisuwad.


853. Lahti keedetud munnad waagna peäl. (Verlohrne Eyer aus der Schüßel.)

Woia ühhe waagna woiga hästi ärra, panne ni paljo katki lödud munne körwastikko senna sisse, kui tarwis lähhäb. Panne se wagen wüürpanno peäle, kunni munnad nattoke kangeks lähtwad, wotta siis waagnat tulle peält ärra, ja walla nisuggust Ansjowissi Soosti peäle, kui kalla-Soostide seltsis jo enne üllesnäidetud on.


854. Lahti keedetud munnad wähhidega. (Verlohrne Eyer mit Kräbse.)

Wotta wähhi lakko, Murklid ehk Sjampionid

ja
Q q