Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/628

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
611
road.

kaks, ja temmal on head maggo, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi, panne se tougatud rinna-lihha sisse, liguta hästi ümber, ja wäna sedda ühhe jöhwi ride läbbi, et keik rammo lihha seest wälja tulleb. Tösta siis se Kulii waagna peäle, panne sola mao järrel sisse, panne sedda waagnat Müürpanno peäle, ja lö ni paljo munne körwastikko senna sisse katki, kui tarwis lähhäb, ja ni pea kui munnad nattoke kangeks lähtwad, siis anna sedda roga lauale. Seddasamma wisi woib ka metspüüd walmistada.


856. Lahti keedetud munnad Silleri juurtega. (Verlohrne Eyer mit Sillerie.)

Wotta 2 ehk 3 Silleri juurt, harri se koor peält ärra, leika kauniks pissikessiks tükkis katki, ja tuwi neid. Tösta neid siis waagna peäle, panne lahti keedetud munne peäle, ja ehhita neid kowwaks keedetud munnadega wälja, mis 4 ehk 6 tükkiks on katki leigatud, ja panne neid nende lahti keedetud munnade wahhel. Ehk kui sa tahhad, siis hakki need kowwaks keedetud munnad nattokesse Petersilli lehtega penikesseks, ripputa neid peäle, ja anna siis lauale.


857. Lahti keedetud munnad Sallati wisi. (Verlohrne Eyer en Sallade.)

Pesse üht ehk kaht Silleri juurt, keeda wee sees tümmaks, harri se koor peält ärra, leika wiloka wisi katki, ja panne neid kauniste wisi pärrast waagna sisse, ja panne ni mitto lahti keedetud

munne
Q q 2