Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/631

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
614
Pima

ei jää. Panne siis tullele, ja lasse sedda penikesseks hakkitud Petersilli lehte, riwitud Muskati, ja ni suure tükki woiga nattoke keeta, kui pool kanna munna. Keeda sedda aego 6 ehk 8 munna ni kowwaks, kui needki, mis Sallati wisi keedetakse (Numr. 858.) ja kui naad on keedetud, ja külma wee sees seisnud, siis wotta kored peält ärra, leika neid 4 ehk 6 tükkiks katki, ja panne kauniste wisi pärrast waagna peäle. Te sedda aego sedda keewa pima 2 munna rebboga tummiks, ja panne nattoke Sitroni Sahwti, Sukrut ja sola mao järrel senna sekka. Kalla siis seddasinnast Soosti munnade peäle, ja anna neid lauale.Monningad Pima-Suppid.


862. Missuguste riistade sees Pima-Suppid keigeparreminne sünnib keeta.

Et kül pima-roga nihästi kiwwi- kui wask- ja raudpajade sees sünnib keeta, siiski on wallatud raudpajad ehk pannud seks keigeparremad, sest et se pima-roog ennamiste tahhab pohjast kinni hakkata ja se läbbi need tinnatud wask riistad ikka sandiks jäwad, kui neid puhtaks küritakse. Agga raudpajad kannatawad parreminne sedda kürimist, ja tewad ka head walget roga, kui agga neid puhtaste petakse ja hoitakse.

863.