Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/645

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
628
Keiksuggused


883. Sjelee mis näitab wälja, kui üks katki leigatud kink. (Gelée so einem geschnittenen Schinken gleichet.)

Seks lähtwad keik need kolm suggu Sjelee tarwis, mis praego enne öppetati, agga neid peab siis kowwemaks keedetama, mis sedda wisi tehhakse, et se wassika pea, ja need jallad kaueminne keewad. Kui sa siis sedda punnast Sjelee keedad, siis segga sedda ni paljo Parberitsi Sahwtiga ärra, et se öiget lihha Koläri saab. Agga se ep olle tarwis, et ta wägga klariks jääb. Tösta siis sestsinnatsest punnasest Sjeleest ni paljo ühhe suure Pilkummi sisse, et se ni körgeks jääb, kui wahhest se lihha, kinki wiloka külges, lai on, ja lasse sedda angeda. Wotta pärrast se walge Mandli-Sjelee, ja te sedda rösa pimaga hästi walgeks; kui se agga siis liig tümmaks jääb, siis te sedda nattokesse Tärklissega tummiks, agga leota se Tärklis essite nattokesse rösa pima sees, ja panne tedda siis senna sekka, siis lähhäb temma weel enneminne pekki karwale. Saab se keenud, siis lasse sedda nattoke jahtuda, et ta hakkab paksuks löma, ja tösta siis ni paljo Pilkummi sisse, selle punnase Sjelee peäle, kui wahhest se pekk, kinki wiloka külges, lai on, ning lasse sedda anguda. Keeda wiimselt Sokladi Sjelee, lasse ka sedda essite nattoke jahtuda, et se hakkab paksuks minnema, ja tösta öhhukest korda sinna walge Sjelee peäle, et se näitab walja, kui kinki kammar. Saab se siis seisnud, et keik hästi kowwaks läinud, siis kasta üks höbbe lus-

sikas