Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/649

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
632
Keiksuggused

tulle peäl ühhe walge waskpaja sees. Lasse sedda 4 ehk 5 korda ülleskeeta, agga wotta igga korra wahhel tulle peält mahha. Nattoke enne, kui se täisi saab keedetud, siis panne wärske Sitroni ehk Pomerantsi koort senna sisse, agga sedda peab wee sees essite tümmaks keetma ja penikesseks träämliks katki leikama, ja kui need ounad happud kül ep olle, siis piggista nattoke Sitroni Sahwti senna jure. Saab se siis kül keenud (agga sedda woid sa sest wahhust selgeste nähha, mis peält peab ärrawoetadama, kui se hakkab kangeks weddama) siis te Klaas-krusid hästi sojaks, kalla se Sjelee nende sisse, ja lasse neid teise päwani kinnisiddumatta seista. Seddasinnast Sjelee woib Porstorpi ehk ka teistest ounest tehha, kus agga paljo Sahwti sees on.


888. Lihha Sjelee. (Fleisch-Gelée.)

Wotta üht puhtaks harritud kanna, üht wassika labba luu, 4 tükki puhtaks harritud wassika jalga, ja 8 Loti rasplitud hirwe sarwe, lasse sedda hea tihhe kanega keeta ühhe tinnatud katla sees, ja walla ni paljo wet senna jure, et se agga lihha ülle käib, ja kui ülleskeeb, siis wotta wahto holega peält ärra. Panne siis kaas peäle, ja lasse sedda keeta, kunni se kanna purruks lähhäb, kurna siis se Sjelee suppi-soöla läbbi, ja lasse sedda külmaks jäda. Harri siis keik raswa peält ärra, ja wotta se klaar Sjelee seest wälja, agga hoia et ühtegi pakso, mis pohja on wajunud, senna sekka ei tulli. Segga siis se Sjelee nattokesse Sitroni Sahwti, ja Sukroga ärra,

ja