Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/651

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
634
Sissetehtud

ärra, keeda sedda rohkema ossa Sukroga ülles, wotta wahto holega peält ärra, ja walla jälle pallawalt Pomerantside peäle. Sedda wisi peab monni kord tehtama, kunni sa nääd neid öiete klariks jäwad; agga kui se Sirup liig wäddelaks ei jä, siis polle pärrast tarwis ennam Sukrut senna jure panna. Wiimne kord, kui se Sirup peäle saab wallatud, siis kurna sedda jöhwi ride ehk öhhukesse linnase ride läbbi. Jääb se pärrast külmaks, siis panne need Pomerantsid ühhe Klaas-krusi sisse, leika wahhatud Pabberit ümmargusseks, naggo üks pohhi, panne sedda krusi sisse Pomerantside peäle, ja se-u sedda teise Pabberiga hästi kinni, agga senna peälmisse Pabberi sisse peab nööp-noölaga tihti augusid pistetama.

Rohhilissed Pomerantsid, terwed Sitronid ja Sitroni kored tehhakse sedda samma wisi sisse, agga kored ei jä mitte ennam, kui kolm päwa wee sees seisma.


890. Pomerantsi lihha. (Pomeranzenfleisch.)

Kori Pomerantsid, ja harri keik seemned ja öhhukessed nahhad lihha peält ärra, hoia agga, et se wägga paljo katki ei lähhä. Saab se lihha sedda wisi puhtaks harritud, siis wagi sedda ülles, ja wotta nattoke rohkemat ossa Sukrut, kui Pomerantsi lihha on, keeda sedda nattokesse weega heaks paksuks Sirupiks, wotta wahto holega peält ärra, ja kui se öiete klariks jääb, siis panne se Pomerantsi lihha senna sisse, ja nattoke tümmaks keedetud Sitroni koori ka, mis agga penikessiks

trääm-