Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/654

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
637
marjad.

agga wotta wahto holega peält ärra, ning kalla sedda pärrast ühhe kiwwi riista sisse. Kui need marjad hästi külmaks jäwad, siis poe need, kus seest kiwwid ärrawoeti, nende körwa, mis wartega jäeti. Jääb se Sirup öiete külmaks, siis panne marjad kordamissi Krusi sisse, ja Sirupi igga korra wahhel. Morellid on seks keigeparremad.


894. Morellid mis waarmarjadega wüllitakse. (Morellen mit Hinbeeren gefüllt.)

Wotta ni suuri Morellid, kui ial woib sada, kriipsuta noölaga nattoke selle augo ümber, kus wars sees on olnud, wotta kiwwid seält seest wälja, ja toppi punnasi ehk walgid waarmarjo jälle sisse, ja seäa sedda kirsi lihha ja nahka kauniste ümber, et se waarmarri mitte ep olle nähha, ja panne pärrast need wüllitud Morellid Pilkumi sisse. Keeda siis head pakso Sukro Sirupi, wotta wahto holega peält ärra, ja kui se öiete külmaks jääb, siis walla sedda marjade ülle. Lasse neid siis 8 päwa sedda wisi seista, agga liguta neid üks kord päwas kauniste tassa ümber, et need katki ei lähhä. Sawad need omma aega seisnud, siis kalla se Sirup peält ärra, kedda sedda ülles, ja wotta wahto peält ärra; kui se agga liig wäddel olleks, siis panne ennam Sukrut jure, ja kui se öiete klariks lähhäb, siis panne marjad senne sisse, ja lasse neid öiete hiljokeste keeta, kunni need klariks lähtwad, agga keetes wotta hästi kännaste keik wahto peält ärra, et need katki ei lähhä, ja saab se tehtud, siis tösta neid jälle Pil-

kumi