Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/656

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
639
marjad.

sa sest woid nähha, kui paljo Sahwti sul on, ja kalla sedda jälle seest wälja, ja panne ni paljo riwitud Sukrur klaas-krusi sisse, kui Sahwti olli, ning segga siis se Sukkur Sahwtiga ärra. Saab se Sukkur Sahwti sees nattoke sullanud, siis kalla keik tükkis walge wask-paja sisse, seäa sedda järso tullele, et se 3 ehk 4 korda äre tassa ülleskeeb, wotta agga igga korra wahhel tulle peält mahha et se keeminne nattoke seisma jääb, ja wotta wahto höbbe-lussikaga kännaste peält ärra. Te sedda aego sedda krusi hästi sojaks, ja kalla sedda siis senna sisse. On se siis Pabberi tükkiga tassa, mis krusi peäle essite sai märgiks pandud, siis on se parrajaste keedetud, kui agga se Moos märgi ülle käib, siis se weel wägga pissut on keenud, ja sepärrast woib sedda paja sisse taggasi kallata, ja ueste weel ükskord ülleskeeta. Panne tähhele, et kui sa waarmarja Mosi keedad, sa siis Soostra-marja Sahwti pooleks senna jure woid wotta, sest siis se ikka parremaks saab. Marjad peawad öiete küpsed ollema, agga jöhwi-marjo ei woi enne kui kewwade prukida.


897. Punnasid Soostra marjo sissetehha. (Rothe Johannisbeeren einzukochen.)

Kui sa marjad warte peält olled ärranoppinud, siis wotta nisamma paljo Sukrut, kui marjo on, kasta se Sukkur wee sisse, ja keeda sedda nattokesse weega heaks paksuks Sirupiks, wotta agga wahto hästi peält ärra, panne siis marjad senna sisse, ja lasse neid hiljokeste keeta, kunni need klariks lähtwad, ja keetes wotta ikka wahto hole-

ga