Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/657

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
640
Sissetehtud

ga peält ärra. Panne neid pärrast klaas-kruside sisse, ja kui naad külmaks jäwad, siis se-u krusid Pabberiga kinni, agga pista noölaga pissikessed augud Pabberi sisse.


898. Tikkelbäri marjo sissetehha. (Stachelbeeren einzukochen.)

Wotta Tikkelbäri marjo, kui need täisi kaswanud, agga alles rohhilissed ja kowwad on, ja harri neid sedda wisi puhtaks: leika süggawat risti selle otsa sisse, kus se wars on olnud ja wotta keik seemned pu pilba ehk höbbe noölaga wälja; agga monningatte marjade sisse tulleb ükspäinis ni suur kriips sisseleigata, et seemnid hästi sünnib seest wäljawotta. Leika siis wisplist ni pitkad pilbad ärra, kui keddimissed on, te neid ühhest otsast terrawaks, ja jätta teise otsa nago üks pissike nööp. Poe siis essite ühhe neist marjust, senna pilba peäle, mis sisse üksnäs se kriips leigati, ja pärrast hästi tihti neid teisi marjo, et se näitab wälja nago keddimissed, ja ni pea kui sa sedda wisi olled marjad peäle poetanud, siis panne neid warsi külma wee sisse. Kes agga need marjad keddimiste wisi ei tahha sissetehha, leikago neid ükspäinis ühhest küljest lahti, wotko seemned seest ärra, ja pango neid warsi wee sisse. Panne siis ühhe hästi puhtaks küritud walge wask-katla weega tullele, ja kui se tahhab ülleskeeta, siis panne marjad senna sisse; wotta agga se kattel tulle peält warsi mahha, ja kalla keik hopis ühhe kiwwi kausi sisse, ning katta sedda tinna waagnaga kinni. Lasse marjad teise päwani sed-

da