Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/666

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
649
marjad.

tarwis, mis Sukroga sissetehhakse. Walged kiwwi krusid, mis seest- ja wäljastpiddi on klaseritud, lähtwad ka korda. Agga enne kui sa marjad pallawalt sissekallad, siis te need krusid essite hästi sojaks, siis naad ei lähhä katki; ja et marjad öiete külmaks peawad jäma, siis ärra panne mitte enne kui päwa pärrast Pabberiga kinni, ja pista noälaga monnigad pissikessed augud Pabberi sisse, ja wi neid wiimselt ühte külma honesse, ehk nisugguse kohta, kus tuul hästi läbbi käib. Wölwitud honed on seks wägga head.


910. Wahhatud Pabberit tehha. (Wachspapier zu machen.)

Wotta puhhast Pabberit, pea sedda Wüürpanno ülle, et se öiete sojaks saab, ja nühhi sedda wahhaga mollemit poolt tulle ülle. Seddasinnast Pabberit prugitakse marjade peäl, mis Sukroga on sissetehtud, ja siis leigatakse sedda ni samma laiaks, kui se kruus on, mis sees marjad peetakse. Agga enne kui sa sedda marjade peäle krusi sisse panned, siis leika kesk Pabberi sisse nago üks tipp, et sa sest woid kinni hakkada, kui sa sedda sissepanned ehk wäljawottad.


911. Sissetehtud marjo jälle parrandada, kui naad Sukruseks lähtwad, ehk kärima hakkawad. (Eingemachte Sachen zu verbessern, wen sie beschlagen oder in Gährung gekommen sind.)

Kui se Simp sissetehtud terwe Pomerantside

ehk
S s 5