Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/667

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
650
Sissetehtud

ehk Pomerantsi koorte peäl hakkab Sukruseks löma, siis kalla sedda marjade peält ärra, walla nattoke wet jure, keeda sedda nattoke, agga wotta wahto holega peält ärra, ja kalla sedda pallawalt jälle Pomerantside peäle. Kui naad agga koggone hakkawad kärima, siis se tulleb sest, et se Sirup ehk liig wäddel on olnud, ehk et se kruus sojas hones, ehk ni sugguses kohtas on seisnud, kus tuul läbbi ei käi. Et nüüd sedda woiks parrata, siis keeda sedda Sirupi ennam Sukroga ülles, wotta wahto holega peält ärra, et keik seest ärra saab, kust se käriminne temmal tulleb, ja kalla sedda pallawalt Pomerantside peäle. Sedda wisi woib keiksuggusi suuri marjo ehk pu-wilja awwitada. Kui agga wähhemad marjad Sukruseks lähtwad, siis peab neid hopis krusi seest wäljakallama, nattoke wet jure wallama, hiljokeste keetma, et naad katki ei lähhä, ja wahto hästi peält ärrawotma. Kui se Sukkur holetusse läbbi ni kowwaks olleks nud, et neid ennam ei woi terwelt krusi seest wäljawotta, siis walla nattoke wet krusi sisse, panne sedda krusi pissikesse paja sisse, mis sees ni paljo wet on, et se marjadega ühhe tassa käib, seäa sedda tullele, aggo panne ühhe Triik-raua polti krusi peäle, et se kruus tuggewaste seissab pohja peäl, ja lasse tassa keeta, kunni marjad klariks jäwad, agga hoia, et ühtegi wet paja seest krusi sisse ei tulle. Kui sa, marjo sissetehhes, nattoke pölletud Wransk wina sinna sekka wallad, siis naad ni pea ei wotta kärida. Kui agga sissetehtud marjad keik omma Koläri ja öiget maggo ärrakautawad, siis segga neid keik hopis teine teisega ärra, olgo naad mis suggu need

on,