Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/669

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
652
Marjad-Winad.

lit teises käes kinni, sest muido ta lähhäb katki. Tahhad sa peälegi tedda waigoga kinnitehha, siis te sedda Püddelli-waiko sedda wisi; wotta nattoke wähhemat wahha kui waigo, sullata sedda ühte, ja kui ta wägga pallaw ennam ei olle, siis pista se korgitud Puddel ülle suu senna sisse.


913. Kuida marja-wina ehk wee tarwis jöhwi riet peab ankrude sisse seädma. (Wie die Ankern zu Beerenwein oder Wasser mit Haartuch versehen werden sollen.)

Lö se pohhi, mis sees tappi auk on, uurtest wälja, tomma siis head arwa jöhwi riet hästi kowwaste ühhe kasse- ehk sarrapu witsa peale, ömmble sedda öiete tuggewast kinni, ja seäa siis sedda witsa poolt korterit uurte alla ankro sisse, ning lö sedda pissikste pu naeladega kinni, et se paigal seissab. Saab se tehtud, siis seäa pohja jälle uurte sisse, ja wata järrel, et se ankur hästi tihhedaks saab. Sedda jöhwi riet prugitakse sepärrast ankrude sees kui wina ehk wee tarwis marjo ankro sisse pannakse, et need siis tappi augo sisse ei tulle, ja sedda kinni ei matta, sest et se rie siis wasto peab.


914. Kirsimarja wessi. (Kirschenwasser.)

Wotta 4 kanno wärskid kirsi marjo, touka kiwwidega tükkis katki, ja panne neid ühhe pool ankro sisse, mis enne jodawa wina al on olnud, ja kus jöhwi riet sisse pandud, nenda kui praeao näideti. Keeda kanega ühhe tunni aega head hallika ehk kaewo wet, wotta wahto peält ärra, ja kui se leigeks

jääb,