Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/69

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
52
Keiksuggused

wal, siis hoöru hästi igga lihha tükk Wransk solaga, kui sedda on, sest et Spansk sool on wägga solane. Wotta üks hea tuggew ja tihhe tünder, ehk tiin ehk mu riist, ripputa essite sola pohja peäle, ja pakki siis se lihha hästi kowwaste senna sisse, agga nahha-pool külg jägo wasto pohja; panne sola igga korra wahhel, agga mitte ni paljo, et ta liigsolaseks jääb. Kui se tünder on täis, siis panne pohhi peäle, ja kiwwi wa-utus pohja peäle, et lihha hästi kinni wa-ub. Kui ta nüüd sedda wisi 8 päwa on seisnud, ehk kui sool on ärrasullanud, kust keige selgeminne woib tunda, et aeg on lahti wotta, siis wotta sedda lihha ülles, keeda sedda soolwet ülles, ja wotta waht peält ärra, et ta hästi selgeks jääb. Pakki se lihha jälle tündri sisse, agga pöra sedda teist külge alla ja panne wägga öhhuke kord sola igga lihha korra wahhel. Kui soolwessi ülle öö seisnud ja hästi külmaks jänud, siis walla sedda jälle lihha peäle, ja panne ka pohhi kiwwidega senna peäle, et lihha soolwee sees seisab. Kul se lihha sola sees ei pea jäma, siis wotta sedda kolme näddala pärrast ülles, sest päwast arwata, kui se essite sai sisse solatud, ja suitseta sedda külmas suitsus. Agga kui temma peab muido kuiwatud sama, siis panne sedda ühte kohta rippuma, kus iggapäw kötakse, nenda kui Rootsi kökis, ehk nisugguste toade sees kus ahjud kötakse. Lamba lihha harritakse seddasamma wisi, agga sedda ei jäeta ennam kui 14 päwa soolwee sisse. Sea lihha peab 4 näddalt solas ollema, ja mis kaapsta ehk hernede sees peab prukitama, sedda ei pea sa ennam kui üks ainus pääw suitsetama, ja

siis