Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/709

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
692
Keiksuggused

pool, kust naad löhki leigati parrajast pruni Koläri saab; wotta siis seest wälja, ja panne neid soölade sisse, mis örte peäle ühhe soja hone sees pannakse seisma, kunni naad öiete murredaks lähtwad. Naad jäwad agga wahhest ka ahjo sees kül kuiwaks ja murredaks.


973. Webakkid, mis riwi leiwa tarwis prugitakse. (Zwiebacken zum Reibbrodt.)

Webakkid, mis riwi leiwa tarwis prugitakse, tehhakse rösa pimast ja nisso jahhust, ja siis leigatakse neid löhki, ning kuiwatakse ahjo sees, kui ta jo ni paljo ärrajahtunud on, et naad pruniks ei lähhä. Kui needsinnatsed webakkid katki tougatakse ja Turslagi läbbi soölutakse, siis woib neid ülle aasta riwi leiwa tarwis hoida; ja sedda wisi on riwi leiba ikka walmis, kui tedda tarwitakse.


974. Woi kringlid. (Butterkringeln.)

Te poolt topi rööska pima sojaks, ja panne üht korterit sullatud woid ning 8 Loti Sukrut senna sisse. Sötku 4 munna hea nisso johhoga ühhe pissikese künna sees, mis kaunis soe on, kalla sedda sojaks tehtud pima senna jure, sötku sedda siis ni paljo jahhoga ärra, et se taigen parrajast kowwaks saab. Panne 2 lussika täit head pärmi sisse, ja segga sedda taignaga hästi ärra. Lasse siis ülleskäia, ja kui ahhi walmis ködud on, siis te need kringlid ni jämmedad, kui üks kassin pöial. Lasse neid jahhuseks tehtud Pabberi peäl weel ülleskäia, ja tösta neid

ahjo.