Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/73

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
56
Keiksuggused

jalla sültiga sisse nattoke köömli- ja penikesseks taugatud Spansk solaga. Wa-uta sedda hästi kokko, ja panne üks pohhi kiwwiga senna peäle. Mis hakkitud worsti jures tulleb tähhele panna, saad sa siis kuulda, kui öppetakse, kuida keik suggused worstid peab tehtama. Raswa-soled härja seest on keigeparremad tango- ja werre-worsti tarwis wotta, sest need ei tomma ennast köwweraks Agga kui tahhetakse suured werre worstid tehha, siis need jämmedamad soled senna tarwis on parremad. Sinni-soled on keigeparremad hakkitud ja lihha worstiks tehha, mis sola sisse jäwad sest nemmad weddawad ennast köwweraks. Kui soli peaks üllejäma, ja neid tahhad hoida, siis puhhu neid ülles, et need hästi täis seiswad, se-u kinni, ja ripputa neid ülles kuiwama, siis seiswad need hulga aega. Kui neid tahhad prukida, siis leika neid katki ni pitkaks kui tarwis lähhäb, leota wee sees ja pesse neid puhtaks. Sepärrast tulleb tähhele panna, et kui worsti nahhad worsti tarwis leigatakse katki, siis ei pea neist ennam wotma, kui agga seks korraks tarwis on. Sest kui need keik katki leigatakse, siis saab wegga paljo ärrapillatud. Sinni-soled on keigeparremad hoida, sest need raswa-soled hallitawad ärra ja lähtwad hukka.


66. Kuida sörru-raswa peab teggema. (Das Knochenfett aus den Füßen zuzubereiten.)

Wotta need pitkad kontid, mis härja jalge seest said wälja woetud, panne neid petsahjo peäle

mon-