Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/74

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
57
Lihha Road.

monneks päwaks kuiwama. Löhhu ehk raiu neid katki, wotta keik üddi seest wälja, hoia sedda ühhe klaasi sees, siis sa wahhest woid wokkid ja lukkusid sellega woida.


67. Kuida torest raswa sullatakse. (Wie der frische Talg geschmolzen wird.)

Wotta keik raswa mis worstidest on üllejänud, raiu penikesseks ja peksa sedda hästi kirwe pohjaga ühhe künna sees. Lasse sedda pärrast tassase tulle peäl nattokesse weega keeta, ja kui se hästi saab ärrasullanud, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi ühhe katla sisse; seäl sees peab se seisma, senni kui se hästi angub. Te siis kattel ni paljo sojaks, et agga rasw lahti annab, pöra katla kummuli, ja lasse sedda raswa ühhe märja linnase rie peäle. Kaapi keik rojust raswa pohja alt ärra, ja panne sedda tallele ühtlase sellega mis soöla sees järrel jäi. Se on siis hea prukida kui löngo keedetakse.

Tulletakse ka mele et härja nahhad kohhe torelt peawad wännitud ja örre peäle pandud sama, karwa külg allaspiddi, siis need kuiwawad hästi ärra. Wotta ka se härja pois, puhhu tedda ülles, se-u kinni, ja panne sedda kuiwama. Wotta sarwed peast ärra, neist sünnib püssirohto- ehk tubbaka sarwe tehha, sedda wisi et sa essite sagid neid ni suureks, kui sa tahhad, ja pärrast keedad neid lehhelisse sees, senni kui need ni tümmaks jäwad, et tohl wälja tulleb; siis woib neid noaga leigata, ja pärrast klasiga öhhemaks kaapida.

68. Kui-
D 5