Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/84

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
67
Lihha Road.

munna sisse. Touka pärrast pu nuiaga, et se saab hästi ühte seggatud. Seddasinnast Waarsi prugitakse linno lihha peäl. Sedda Waarsi woib ka praetud linnust tehha, agga siis hakkitakse sedda hopis terwelt, nenda kui ta on.


82. Wassika- ehk lamba-lihha Waars, mis koddo puddo lojuste tarwis Pasteti sees prugitakse. (Farce von Schaaf- oder Kalbfleisch zu einer Pastete von zahmen Fleisch.)

Se saab tehtud nenda sammoti kui praego öppetati. Agga selle sisse ei panta mitte maksa, ja lihha-suppi assemel peab pima wotma, siis jääb temma walgeks.


83. Üks kowwa Pasteti taigen. (Ein vester Pastetenteig.)

Wotta tükk woid ni suur kui üks hanne-munna, pesse se sool hästi seest wälja, panne sedda ühhe süggawa kiwwi waagna sisse, ja walla ni paljo keewa wet senna peäle, kui sa arwad Pasteti pärrast tarwis ollewad. Segga warsi piilitud rukki-jahho ehk jämmedat nisso-jahho senna sekka, et ta jääb kui üks taigen, ja rulli sedda hästi laua peäl, sedda kowwemaks ta saab, sedda parrem ta on. Sesinnane taigen prukitakse ka mets-linno Pasteti tarwis, sepärrast peab se öiete kowwa ollema, et ta ei pakkata löhki, ja Soost ei jookse Pasteti seest wälja, kui ta ahjo sisse pannakse.

84. Härja
E 2