Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/88

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
71
Lihha Road.

peäle nattoke penikest Ragu, pärrast kinki wilukaid, jälle nattoke Ragu, ja pärrast ükskord kanna lihha. Panne nenda kord korra peäle, et se saab parrajaste körgeks, ja wälja näitab, kui üks Pastet. Panne siis üks lihha Waars senna ülle, te silledaks, ja woija sedda sullatud woiga. Ripputa riiwi leiba peäle, ja panne ahjo sisse küpsema. Kui üks tinna-waagen seks prugitakse, siis peab neid waagna ääri ka Waarsiga katma.


87. Penike Ragu pruun Soostiga. (Fein Ragout mit brauner Sauce.)

Lasse woid ja jahho raud-paja sees pruniks sada, ja walla seddasuggust wet senna peäle, mis sees Murklid on ülleskuppatud, ja siis woib ka teist wet jure wallada, et sest üks hea pitk Soost saab. Lasse sedda nattokesse Ingwäri, Pipra, sola, sibbula, ning nattokesse Passilikaga keeta. Kui se Soost saab seggaseks, ja temmal hea maggo on, siis kurna läbbi Turslagi, ja panne jälle tullele keema keedetud härja mokkadega, mis on kaapitud, öhhukesseks träämliks katki leigatud, ja woi ning jahhoga nattoke läbbi keedetud. Panne Murklid, Sitroni wilukaid, ja ülleskuppatud wassika süddame-pima, mis pissokessiks tükkiks on katki leigatud, ja jahho sees prunitud, senna jure. Lasse sedda pissokesse tulle peäl tuwida, tösta pärrast waagna peäle, ja lasse seista, kunni se peält nattoke angetab; ripputa siis nattoke riwi leiba peäle, ja panne ahjo sisse, et ta weab ennast pruniks, siis on ta walmis. Kui sul pruun

Kulii
E 4