Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/89

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
72
Keiksuggused

Kulii on, siis panne sedda kohhe härja mokkade peäle, mis jo enne on läbbikeedetud woi ja nattoke rohkema ossa jahhoga, nenda et Soost ei jä wäddelaks. Sellesinnatse penikesse Ragu sees woib ka prukida kukke harjasid, lattika keeli, liwa puggusid, kanna- ja kalla makso, maa-oune warsi, Riiskisid, Sampionid, ja Oliwid, agga keik träämliks leigatama, ja woi sees ülleskeedetama, ilma neid kaks wimist suggu, mis woi sees ei sa ülleskeedetud. Neist woib ärrawallitseda mis suggu ial tahhab. Kui seddasinnast Ragu walge Soostiga tahhab sada, siis ei pea mingisuggust, mis senna sisse pannakse, woi sees pruniks teggema, waid walget Kulii ehk lihha suppi senna peäle wallama.


88. Kinnikaetud Klopp lihha penikesse Raguga. (Kalopscouvert mit feinem Ragout.)

Panne wassika mao-raswa ühhe woitud ümmargusse koki-wormi sisse, ja panne öhhukessid ning kloppitud härja lihha wilud senna peäle. Siis peab siis üks penike Ragu walmis ollema, mis külmaks on jänud. Panne sedda Ragu üks kord härja lihha peäle, ja senna peäle jälle üks kord kloppitud härja lihha. Ja nenda peab kord korra peäle ladduma, kunni se saab parrajaste körgeks, agga ommeti mitte körgemaks, kuid et mao-rasw ullatab ülle, sest sellega peab keik kinnikaetud sama; agga panne tähhele, et need lihha wilud peawad peälmisse korra peäle jäma, ja siis saab se ahjo sees, mis parrajaste on ködud,

pitka