Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/94

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
77
Lihha Road.

Rossinad ehk Korintid, monningad Sitroni wilukad, nattoke Sukrut ja riwi leiba senna jure. Lasse keik tassa keeta, kunni ounad sawad tümmaks, ja se Soost jääb seggaseks, siis woib sedda üllesanda.


94. Wärske härja lihha nairidega. (Frisch Ochsenfleisch mit Rüben.)

Keeda tükk wärsket härja lihha nattokesse weega, et se hästi pehmeks jääb; kori nairid, ja leika neid wähhäkesseks tükkiks, ja panne neid ühtlase nattokesse Petersill lehte, Pipra, ja solaga lihha jure. Kui lihha ja nairid on keenud, siis wotta keik ühtlase pajast wälja; panne tükk woid paja sisse, ja lasse sedda nattoke nisso jahhoga läbbi keeta, walla se supp, mis sees lihha keetis, senna jure, agga sedda ei pea rohkemat ossa ollema, kuid et ta parrajast Soosti annab. Panne siis nairid lihhaga tükkis senna Soosti jure paja sisse, ja lasse nattoke ülleskeeta, nenda et ta seggaseks jääb, ning head maggo saab. Kui se waagna sisse antakse ülles, siis tösta nairid lihha peäle. Seddasamma wisi saab ka wärsket ja solatud lamba-lihha tuwitud, agga sedda solatud lihha peab essite wee sees hästi wälja leotama.


95. Kuida üks härja-rinna tükk ehk üks teine lihha tükk peab üllesantama. (Wie eine Ochsenbrust oder ein anderes Stück muß eingerichtet werden.)

Kui se lihha on keedetud, ja hästi puhtaks harritud, siis wotta se rasw, mis suppi peäl seisab,

peält