Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/95

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
78
Keiksuggused

peält ärra, walla sedda lihha ülle, ja ripputa warsi hakkitud Petersili lehte peäle, siis hakkawad need kinni, ja se näitab kännaste wälja. Kui agga Soosti lihha pärrast on tehtud, siis walla sedda esmalt waagna sisse, ja panne lihha pärrast peäle.


96. Wriseritud härja-rinna tükk, ehk mu lihha tükk. (Frisirte Ochsenbrust, oder ein anderes Stück Fleisch.)

Kui se rinna tükk saab pehmeks keenud, siis harri sedda puhtaks, ja tomma noaga kerwid sisse, kui ta alles soe on. Siis peab sul walmis ollema üks hea ossa riwitud saia leiba, riwitud Sukroga seggatud, ja ni paljo sullatud woid, et leib jääb ressedaks, ja panne sest üks sörme-paksune kord lihha peäle. Kloppi sedda hästi kinni, ja lasse ni kaua ahjus seista, et ta head karwa saab, siis woib sedda omma Soostiga waagna sees lauale üllesanda.


97. Hakkitud klopp-lihha. (Gehacktes Klopffleisch.)

Wotta üks pool nael nero-raswa 4 naela selge härja lihha peäl. Ni hästi lihha kui ka raswa seest peab keik soned ja kontid holega ärrawotma, pärrast peab mollemad hakkima, agga mitte wägga penikesseks. Segga sedda siis hästi ärra ühhe peo täie riiw-leiwa, nattoke sullatud woi, Inglise-würtsi, ning solaga. Te nüüd sest üks Klimp, ja panne sedda ühhe raud paja sisse, mis woiga

on