Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/97

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
80
Keiksuggused

Loorbäri lehti, nattoke tougatud Ingwäri ja sola mao järrel senna sisse; panne kaas jälle peäle, agga mitte tuld ennam kane peäle, ja lasse ni kaua keeta, et se Pudding saab küpseks; siis woib sedda üllesanda. Walla siis se Soost ülle, agga wotta Loorbäri lehhed ärra.


99. Klopp lihha. (Klopffleisch.)

Leika öhhukesssd wilukad ni hästi lahjast kui ra-wasest härja lihhast, ja kloppi neid wägga hästi; märi üks raud padda woiga, ja panne need lihha wilukad kord korra peäle, ühtlase nattoke jahho, sibbula, Pipra, sola ja Loorbäri lehtega senna sisse; lasse kanega tassa tulle peäl prunida, ja kui se on pruunkoldseks sanud, siis walla ni paljo keewa wet senna peäle, et se Soost saab parrajaste pitkaks, ja lasse pärrast keeta, kaas peäl, senni kui se saab murreks.


100. Roullettid härja lihhast. (Rouletten von Ochsenfleisch.)

Wotta 4 naela härja lihha, leika sest ni suured öhhukessed wilukad, kui sa woid sada, kloppi neid pu-nuiaga öiete pehmeks; panne 2 wilukad teine teise peäle, ja senna wahhel nattoke penikesseks hakkitud Ansjowist ja sibbulat, panne teise otsa peäle tükk pekki, ni pitk ja ni paks kui pissoke sörm, rulli neid siis kokko, ja se-u löngaga kinni. Woia üks padda sullamatta woiga, ja panne need rullid senna sisse, monningad Loorbäri lehhed ka. Panne kaas peäle, ja lasse tassa tulle

peäl