Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/98

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
81
Lihha Road.

peäl prunida, agga pöra neid monnikord ümber, et nemmad iggapiddi pruniks jäwad. Wotta neid siis ülles, ja wotta se long ümbert ärra. Panne üks lussika täis nisso jahho raswa sisse, mis siis pajas on, ja kui se nattoke saab läbbi keenud, siis walla ni paljo ülleskeedetud wet jure, et se parrajat Soosti annab. Kui ta nüüd ülleskeeb, siis liguta sedda ümber, ja panne rullid sisse, ning lasse neid keeta, kunni need murreks sawad, ja siis woib neid üllesanda. Agga unnusta mitte ärra sola sisse panna, kui se wahhest tarwis lähhäb.


101. Rullettid Waarsiga. (Rouletten mit Farce.)

Leika öhhukessed wilukad härja lihhast, ja kloppi neid hästi, rulli siis igga wilokas issipäinis kokko, agga panne essite nattoke tore härja lihha-Waarsi igga ühhe sisse, ja se-u neid jämmeda löngaga kinni; pärrast peab nendega tehtama, nende kui praego Numr. 100. sai öppetud.


102. Ragu Härja lihhast, mis nago lind wormitakse. (Ragout von Ochsenfleisch in Façon von einem Vogel.)

Te torest härja lihhast head Waarsi, raswa, pekki, munnade, riiw leiwa, sola, ja keigesugguse rohhudega, nenda kui prugitakse. Woia üks pissoke raud-padda ehk wallatud raud panno hästi woiga, kül pohjast, kül ümberringi; katsu siis sedda Waarsi paja sees nenda wormida, et

se
F