Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/99

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
82
Keiksuggused

se näitab wälja kui üks metsis ehk tedder, mis tiwad ja reijed pradimisse tarwis on üllespilitud. Leika pekki nendasammoti kui linno pekkimisse tarwis, agga need pekki tükkid peawad pool ni pitkad ollema, neid tulleb siis selle wormitud linno sisse pista, otsekui olleks ta pekkitud. Panne üks terwe sibbul, mis otsast rist löhki leigatud, ja monningad Loorbäri lehhed senna jure. Panne nisuggune kaas paja peäle, et sünnib sööd peäle panna, ja lasse sedda pissokesse tullega paja all ja kane peäl pruniks sada. Kui se lind jo head illusad karwa ja kinnitust saab, siis wotta sedda ühhe laia kalla-kulbiga ülles, ja ripputa nattoke jahho paja sisse, liguta hästi ümber, ja lasse sedda nattoke läbbi keeta. Walla pärrast ni paljo pruun Kulii ehk keewa wet senna jure, et se Soost saab parrajaks, ja lasse sedda ühtlase kahhe Ansjowissiga nattoke keeta. Kurna pärrast se Soost Turslagi läbbi, ja walla sedda jälle paja sisse, ja kui ülleskeeb siis panne se lind jälle senna sisse, ja lasse sedda tassa hiljokeste keeta, kaas peäl, agga mitte ennam tuld kane peäl. Panne nattoke enne, kui se lind saab üllesantud, koritud Oliwit ehk Kaperst ehk Sjampionid ehk Riiskid senna jure. Kui sa pärrast annad linno ülles, siis walla se Soost ülle, ja panne wälja kruusitud Sitroni wilud temma rinna sisse.


103. Wriseritud härja lihha. (Frisirtes Ochsenfleisch.)

Wotta härja reijest tükk selget lihha, pekki sedda Ansjowissi ning pool sörme paksuse ja sörme pit-

kuse