Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/132

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 132 –

Rootsimaal 1714 uut kuningat taheti walida, tuli Karl Türgimaalt kahe ülemaga, Rosen'iga ja Düring'iga, Rootsi pääliku Frisch'i nime all musta parukiga ja pika habemega ära. Ungari ja Saksamaalt läbi minnes jõudis Karl XII. nowembri kuus 1714 Stralsundi. Rosen oli Karl XIIga ühe päewa ligi sõitnud ja siis wäsimuse pärast maha jäänud. Karl nõudis Preisi kuninga käest Stettíni tagasi. Et ta Usedomi saarel preislaste kallale tungis, kuulutati temale Preisi poolt sõda. Daanlaste, sakslaste, preislaste ja wenelaste sõjawäed piirasiwad Stralsundi ümber. Kui Karl aru sai, et ta Stralsundi enam päästa ei wõi, põgenes ta 1715 salaja Rootsimaale, mispääle Stralsund warsti daanlaste kätte langes. 1716 tungis Karl XII. Norramaale, et seda daanlaste käest ära kiskuda, aga leidis waprat wastupanemist. Kui ta teist korda sinna tagasi läks, leidis ta Friidrihshalli ümberpiiramisel 1718 surma. Karl XIIga kadus Rootsi wõimus. Wenemaa sai nüüd põhja pool pääwalitsejaks. Juba 1719 hakati Ahwenamaa saarte pääl rahu pärast kaupa tegema. Alles 1721 jõuti Soomes Uueslinnas tõesti rahutegemisega lõpule. Wenemaa sai sellel rahu tegemisel Eesti, Liiwi, Ingeri ja Karjalamaa Wiiburi linnaga enesele. August II. tunnistati õigeks Poolamaa kuningaks, pidi aga Stanislaus Lescinskyle miljon taalrit maksma ja teda kuninga nime kanda lubama. Daanimaa oli juba 1710 Friidrihsburgi rahu läbi ainukest wäinatolli õigust saanud. Kui Wenemaa nõnda hää tüki suuremaks saanud oli, wõttis Peeter Suur 22. oktobril 1721 senati soowi pääle keisri nime wasta.


D. Kura hertsogi-riik Poola ülema walitsuse all 1562–1795.[1]
 1. Kuramaa hertsogid:

         I. Kettleri suguselts 1562–1737.
  1) Gotthard Kettler 1562–87.
  2) Friidrih ja Wilhelm ühelajal 1587–1618.
  3) Friidrih üksi 1618–42.
  4) Jakob 1642–82.
  5) Friidrih Kasimir 1682–98.
  6) Friidrih Wilhelm 1698–1711.
  7) Ferdinand 1711–1737.
         II. Bironi suguselts 1737–1795.

  8) Ernst Johann Biron 1737–40.
  9) Kuramaa ilma hertsogita 1740–58.
  10) Saksi prints Karl 1758–63.
  11) Ernst Johann Biron teist korda 1763–69.
  12) Peeter 1769–95.