Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/559

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


25.Ei saand silku silmä nähä,
Kiiza lientä keele katsu.
   Izäkene, taadikene!
Emäkene, memnmekene!
Siis nle astsin aeda tiedä,
30.Kepsin kelderi radada:
Peä puutus sea lihasse,
Käed kuivisse kalusse,
Jalad alta ahvenisse,
Hölmad õlle poolikusse,
35.Varvad viina veerändisse.
Sain ma maazik muile maile,
Ilus lille iemäfälle,
Kaunis lille kauge’elle:
Viizin naeru nartsudessa,
40.Ilu viizin hilpudessa.
Seäl ma astsin aeda tiedä,
Kepsin kelderi radada:
Mis mo pähä puutunessa?
Peä mull puutus pihlakasse,
45.Jalad alta haavadesse,
Käed kallid kaskedesse.
Mis mo kaela kahvateles?
Kaelu kaela kahvateles,
Jalad kal’l’a poolikusse,
50.Varvad vie veerändisse.
Võtsin käia nirtsakille,
Nirtsakille, närtsäkille.

|}


Nr. 285. Kus an tuodud, toedan peädä. 135.
A.

   Läksin metsä kõndimaie:
les olli pikkä peerumetsä,
Taga laia laualaazi,
Keskel sie kodara metsä.
5.Oh sedä heädä peädevarju,
Kallist kaela varjukesta!
   Kodo teätsin, kus ma kasvin,
Enne teätsin, kus eläzin.
Tühi teäb sedä tubada,
10.Kus meid viimäks viidänessä,
Ajal pikäl annetasse,
Saanil suurel söedetasse.
Viiässe sinna talusse,
Kus ukses uherdi augud,
15.Sala augud salmmastessa,
Kussa kuulab äiä-kurja,