Eesti sõnaraamat (Grenzstein 1884)

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti sõnaraamat
Ado Grenzstein


Eesti

Sõnaraamat.1600

uut ja wõerast sõna korjanud ja (Saksa sõna lisandusega) Eesti keeles selgitanud

A. Grenzstein.Tartus.

Oma trükk ja kirjastus.

1884.


(originaalis eraldi loetlemata)
Sisu
A · Ä · B · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M
N · O · Õ · Ö · P · R · S · T · U · Ü · W
Saksa sõnastikSeletus.

Selle raamatu sõnad on nelja liiki jautatud.

Esimeses liigis on niisugused uued sõnad, mis üleüldse pruugitawad ja tuttawad on, nagu haridus, kirjandus, näitemäng, tulewik.

Tõises liigis on need uued sõnad, millede üleüldist pruukimist tuleb soowida. Nende lõpul seisab wäikene arw 1, nagu: hoiatam1, nähtu1, näitemüü1, olewu1.

Kolmandamas liigis seisawad uued sõnad, millede tarwitamine alles kahewahel, kahtlane on. Nende märk on arw 2, nagu: isenik 2, majandama 2, sidestus 2, wõrdne 2.

Neljandama liigi sõnad on wõerad ja halwaste tehtud uued sõnad, millede asemele tarwis paremaid luua. Nende märk on arw 3, nagu: ekspedeerima 3, inshenjöör 3, andekstama 3, etendama 3.

Lühidelt:


1
2
3
üleüldse tuttawad uued sõnad (ilma märgita);
soowitawad uued sõnad;
kahtlased uued sõnad;
wõerad ja halwad uued sõnad.