Lehekülg:Pildid isamaa sündinud asjust.djvu/165

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 165 –

teewahid 13.
telgid 65.
Teodorik, Alberti wend 40. 42. 48. 103.
Teodorik, ordowend 57.
Teodorik, preester 50. 83.
Tolowa, Läti maakond 111.
Toreida, Liiwlaste maakond 34 j. m. s.
tormi jooksmine 66.
tormi katuksed 31.
tormi masinad 65.
tormi redelid 65.
Trikat, Läti maakond 56. 111.
trumm, mänguriist 37.
Tsaar 152.
Tshuudimaa 5.
tule londid, sõas 8. 9. 93.
tule parwed 93. 104.
tule potid 66.
tule wiskamine, sõas 31.
tulirattad, sõas 66.
tulitöö 16.

Ugaunia, Eesti maakond 5 j. m. s.
Ugaunia rahwas 13 j. m. s.
uhtmine, ristmise maha uhtmine 21.
Urela, Liiwlaste linn 56.
usupuhastamine 153, ka muidu mõnikord.
uus aeg 86.
Uus sadam 103.

Waabiani Sebastiani päew 121.
waha 13.
waibad 63.
Waiga, Eesti maakond 62. 107.
waimulik laul 137.
  „   seisus ordoajal 137.
waimulikud wennad, ordol 24.
Waldemar II, Daani kuningas 46 j. m. s.
Waldemari loss, Saaremaal 47. 48.
walitsus, wanul Eestlasil 17.
Waljala, Eesti linn 125 jj.
Walk, linn 143.
wallad 141.
wallide kaewamine, sõas 62.
wana aeg 86.
wanadsõnad 15.
wanemad, wanul Eestlasil 17.
waprus, wanul Eestlasil 29. 69.
Warbula, Eesti linn 48 j. m. s.
wardad, taewatähtede salk 98.
Waremar, Wenelaste päälik 56.
Wargribbe, lätlaste wanem 54.
waritsemine, tee ääres 13.
warjupaigad, metsades 34. 35. 39.
Wasala, Eesti küla 85.
wasalid, ordo ajal 141.
weega siputamine 32.
Weemla, Eesti küla 150.
weikene rist, taewatähtede salk 98.
weikene wanker, taewatähtede salk 98.
weikene wäin 122. 125.
Welpole, Eesti küla 85.
Wendeküla 37.
Wenelased 43 j. m. s.