Õpilase võõrsõnastik/N

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
Z
Ž
T
U
V
Ö
N
NA
NB
NE
NI
NO
NU
M
Õpilase võõrsõnastik
August Voldemar Kõrv
O

N.
N põhi (ilmakaar)
nadiir jalgpunkt
naiivne lihtne, kohtlane, lapselik, lapsik
narkoos uimastus
narkootik uimasti, uimastusvahend; uimastusvahendite alaline tarvitaja
narkootiline uimastav, uimastus-
narkotiseerima = narkoosima uimastama
narratiivne jutustav, jutustuslik
nativism inimese mõtlemis- ja teguviis, mida kasvatus ega haridus pole muutnud; õpetus, mis pooldab sünnipäraseid mõisteid ning tõekspidamusi; vaade, mille järgi maa päriselanikke tuleb sisserändajatega võrreldes eelistada
nativiteet sündimine, sünnitund; tähtede seis inimese sünnisilmapilgul
natsionaal- = natsionaalne rahvus-, rahvuse-, rahvuslik, rahvale omane
natsionaliseerima riigi kodakondsusse võtma; riigistama
natsionalism rahvuslus
natsionalist rahvuslane
natsionaliteet rahvus
natsioon rahvas, rahvus
naturaal- = naturaalne loomulik; loodussaaduslik; natuuras esinev
naturalisatsioon riikkondamine, kodundamine
naturaliseerima riikkondama; kodundama; ilmastama; (looma) välja toppima
naturalism looduseaustus, loodus-usk; kunsti- ja kirjandusvool, mis kujutab elu loomutruult
naturalist naturalismi pooldaja
natuur loodus, loomus; natuuras loodussaadusis, tarbeaineis, mitte rahas
nautik laevastikuteadlane, meremees
nautika laevasõidu-teadus
nautiline laevasõiduteaduslik, laevanduslik
navaal- merendus-
navigatsioon laevasõit; laevasõiduteadus
NB = nota bene! pane tähele!
nebulist pilvedemaalija
nebuloosne udune, pilvitav, pilves
negatiiv päevapildiplaat
negatiivne eitav, vastupidine
negatsioon eitus; eitussõna
negližee hommikukleit, kodune rõivas; lohakus
negližeerima hooletusse jätma, juhtumit kasutamata jätma
negotsiant suurkaupmees, kaubahärra
nekroloog koolnu elukirjeldus; koolnute nimekiri
nektar jumalatejook; mesimahl
neo- uus-, uudis-
neologism uudismoodustis, -sõna
nereiid üks merejumalannadest, keda oli kreeka muinasloos 50
nessessäär kotike kaasaskantava näputöö, tualetiasjade jne. alalhoidmiseks
neto puhtal kujul, pakis või kulud maha arvatud
neurasteenia närvinõrkus
neurasteenik närvinõrkuse põdeja
neuriit närvipõletik; närvikiud
neuroon närvisüsteemi moodustav tervik
neuroos närvihaigus, närvikavarike
neutraal- = neutraalne erapooletu, vahepäälne, ei kummalegi poole kalduv; mitteosavõtlik, mittetoimiv; asjasugu
neutraliseerima = neutraalima erapooletuks, neutraalseks tegema; kesendama
neutraliseeruma neutraalseks muutuma
neutraliteet erapooletus, mitteosavõte
neutrum asjasugu; asjasugu sõna
nihilism õpetus, mis eitab elamise ajaloolisi aluseid: perekonda, usundit, kõlblust jne.
nihilist usunditu; riigipööraja; revolutsioonilise partei liige vanas Venes
nimb pühadussära ümber näo, särapärg; hiilgus, mis ümbritseb silmapaistvaid isikuid; vihmapilv
nimrod suur jahimees
nirvaana budhismis: õnnis eneseunustamine laskumisega eimillessegi; inimliku püüdmise ülim eesmärk: õnnis ja ükskõikne rahu
nišš orv
nivelleerima = nivellima maad loodima; tasandama
nivoo tase; vesilood
nobilitatsioon aadlikuks tõstmine
nobiliteerima aadliseisusse tõstma
nobiliteet kuulsus; aadel, rüütelkond
nobless ülikus; aadliseisus, ülikad
nokturn öine, hiljemini puhteaegne palveteenistus katoliku kirikus; öömuusika, serenaad
nomaad rändur, ränd-inimene, kolija
nomaadlik koliv, rändav
nomadiseerima rändlema
nomenklatuur nimestik, nimistu; nimeteadus; oskussõnastik, oskusnimistu
nominaal- = nominaalne nimeline, nimes-, nimi-
nominalism vaade, mille järgi üldmõisted on paljad nimed (vasteteta tõelisuses)
nominalist nominalismi pooldaja
nonsenss mõttetus, mõttetu avaldis
noobel suursugune, üllas, avakäeline
noomen käändsõna
noot märge; ääremärkus; diplomaatiline kirjutis; helimärk
norm määr; juhe, juhis; trükitöö tiitel, mis lühendatult iga trükipoogna esikülje alumisel serval pahemat kätt ära tähendatakse
normaal- = normaalne harilik, normis, määras
normatiivne normina esinev, juhislik, mõõtuandev
normeerima = normima normikohaselt korraldama või seadma, normiks määrama
notariaalne notari juures tehtud, seaduspärane
noteerima üles märkima; arvesse panema
notifikatsioon teadaanne, kuulutus
notifitseerima teatavaks tegema
notiits märge
notturno = nokturn öömuusika, serenaad
novaator uuendaja
novell uudisjutt, lühijutt; seaduse-uuend
novellett väike uudisjutt
novellist novellikirjanik
numeraal arvsõna
numereerima nummerdama
numismaatik rahateadlane
numismaatika rahateadus
nuntsius paavstisaadik
nüanss varjund
nüansseerima varjundama
nümf loodus-elu jumalanna