Õpilase võõrsõnastik/S

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
Z
Ž
T
U
V
Ö
SA
SE
SF
SI
SK
SM
SO
SP
ST
SU
R
Õpilase võõrsõnastik
August Voldemar Kõrv
Š

S.
saaga muinaslugu
saamum palav ning kuiv kõrvetuul
sabat hingamispäev (juutidel)
sabotaaž saboteerimine, kiustkeeld
saboteerima käitises masinaosi, tööriistu, kaupu kiuste rikkuma; toimima nii, et vastane ei saaks oma võistlusvahendeid rakendada
sadism haiglane, tiirasusega põimitud kalduvus inimesi peksta ja piinata
sakvojaaž reisikott
saldo jääk(summa)
salong algul: suur kõrge saal; nüüd tavalisesti: vähem saal, elegantne seltskonnaruum; maalidesaal, elavate kunstnikkude teoste näitus
salutatsioon tervitus
saluteerima austavalt tervitama, au andma
saluut tervitus, eriti kahuritega
salvaator päästja, lunastaja, õnnistegija
samurai jaapani aadlik
sanatoorium ravila
saneerima elujõuliseks tegema; tervendama (ettevõtet)
sangviinik kuumavereline inimene
sangviiniline elavaloomuline, keeva-, kuumavereline; veretäidlane, vererikas
sanitaarne tervislik, tervishoidlik
sanitar haigetalitaja; sanitaarametnik
sanktsioneerima kinnitama; seadusjõuga varustama, jõustama
sanktsioon kinnitus, seaduse kinnitus
sanskrit hindude vana püha keel
sapöör kaevikute kaevaja, välikindlustiste ehitaja
sarkasm irvitus, salvav pilge
sarkastiline kibe, lõikav, pilkeline
sarkofaag kivikirst (puusärk)
satiir pilge
satiirik pilkekirjanik
satiiriline pilkav, pilkeline
satisfaktsioon rahuldus (eriti kahevõitluse abil); rahulduse pakkumine, järeleandmine
satraap Pärsia maahaldur; uhke, upsakas ja isendlik võimumees
saurus muinassisalik
savann troopikamaa võsa- ja rohumaistu
seanss istung, koosolek; istumine (maalija ees); terviketendus (kinos)
seef (varga- ja tulekindel) rahakapp või teraslaegas
seefir pehme, leebe läänetuul; korrutatud kohe kammvillalõng; peen hõre riie
seenior vanem (isik); esimees
seepia tindikala; tumepruun värv
seeria sari, reastik, jada
seerum (vere)vadak, verevesi
sefiir vt. seefir
segment lõik (ringist); lüli (rõng-ussil)
seim riigipäev Poolas, Leedus
seismograaf seadis maaväringute uurimiseks
seismoloogia maavärisemisteadus
seismomeeter maaväringute-mõõtja
sekreet salapitsat, vürsti pitsat; salakamber; klosett; sekretsioon
sekreetne salajane
sekretariaat sekretäriamet; kirjatoimetus-, asjaajamiskoht
sekretsioon kehalise niiskuse eraldamine kehast, nõristus
sekretär kirjutaja, kirjatoimetaja
seksa külm suupiste, umbes kuuest toidust koosnev
sekstant kuuendikring; peegel-nurgamõõtja
sekstett kuue isiku etteaste laulus või muusikariistadel
seksuaal- = seksuaalne sugu-, suguline
sekt vein; usulahk, -selts
sektor väljalõik; tulekaar
sektsioon osakond; lõikus, lahkamine
sekund minuti või kraadi 60. osa; teine toon pärast põhitooni
sekundaarne teisejärguline, kõrvaline; teises järjes arenenud, teisene, teises-
sekundant käemees, kaaslane, võitluse tunnismees (kahevõitlusel)
sekundeerima avitama, eriti kahevõitlusel; teist häält mängima
sekvester sundvalitsemine, sundtäitmine, keeldus
sekvestreerima sekvestri alla panema, keelustama
selekt väljavalitud kiri või dokument arhiivis
selekta valimik, valitud osa; kõrgeim kooliklass mõnes välismaa koolitüübis
selektne = selektiivne valitud, parim
selektsioon põimendus, väljavalik
self-made-man [self-meid-män] iseenda jõust kõrgele tõusnud mees
semester (õppe)poolaasta
seminar õpetajate ettevalmistusasutis; harjutusasutis mitmekesiste teaduste alal
seminarist seminariõpilane
senaator senatiliige
senat vanemate nõukogu; linnanõukogu, riiginõukogu
seniilne raugaline
seniit kiird-, lagipunkt
senjoor isand, käskija
senjoora käskijanna
senjoriita noor daam
sensatsioon aisting; kõmu
sensatsiooniline kõmuline
sensiibel tundlik, tundev, meeltega märgatav, ärritatav, õrnatundeline
sensitiivne ülitundeline
sensuaalne aistiline, lihameelne, meelas
sensualism püüd toimida meelte tõukel; õpetus, et kõik meie hingeelulised nähtused rajanevad meelelisil muljeil
sensualist meeleline, himur inimene; sensuaal-filosoofilise õpetuse pooldaja
sentents mõttesalm; kohtuotsus
sententsioosne mõtterikas (kirjutusviis)
senter = tsentrum keskkoht
senti- sajandik (osa); sentimeeter 0,01 m, lüh. sm või cm
sentimentaalitsema tunnetsema, liiga tundlikuna ehk halemeelsena avalduma
sentimentaalne tundlev, tundlas; halemeelne, pisarateni liigutav
sentimentalism haledusvool (kirjanduses)
separaat- = separaatne eraldi, eraldine, omaette esinev
separaator eraldaja, lahutaja; koorelahutaja; paberimassi pihustaja (paberivabrikus)
separatiivne vt. separaat
separatism lahkpüüdlus, lahklus
separatist lahkpüüdlane, lahklane
separatistlik eralduda sooviv, lahkpüüdlik
separatsioon eraldamine, eraldumine, lahutus
separeerima eraldama
septika sööbuvad arstimid
septiline mädanikku tekitav, sööbuv
serail piiratud koht; Türgi sultani loss; hommikumaa võimumehe elamu
serenaad õhtune äratusmuusika, -laul või -mäng
serpentiin siugjoon; siuglint (pidudel); looklev tee; pikk kerge suurtükk; siug- ehk madukivi
serveerima (toitusid) lauale kandma, lauavõõraid teenima; esitama
serviilne orjalik; roomav
serviis komplekt ühte laadi lauanõusid
servituut mingil asjal lasuv kohustus või koormus
servjett taldrikurätt, salvrätt
servus ori, teener
sesong = sesoon hooaeg
sessioon istung, eriti kohtuistung; istungiaeg, istungjärk
sfinks lõvikehaga ja inimespeaga kuju
sfäär kera; ringkond; toimimis-, vaatering; taevakeha, -kera; kerapind; tajula
sfääriline kerataoline, kera või kerapinda puutuv
sic! just nii
sideeriline = sideraalne tähtedesse puutuv, täheline
sifoon imitoru; tõstel; väljavoolu-kraan, isevalamisseadis; kaksikpõlvega äravoolu-toru; (raudteel jne.) alt läbiviidud veejuhe; putkes
signaal märk, märguanne
signalisatsioon signaalimine
signaliseerima = signaalima märkide abil teatama, teateid andma
signalist märguandja, signaalipuhuja
signatuur nimetus (kaupade); allkiri; arstiklaasi päälkiri
signeerima alla kirjutama; pitsatiga varustama
signifikatsioon tähendus, mõte
silo sööda säilituskoht; silosööt
siluett varipilt, -joonis
simplitsissimus väga lihtsameelne, rumal
simulant simuleerija, teeskleja
simulatsioon teesklus
simuleerima teesklema, silmakirjaks tegema
simultaanne ühtlane, ühine, üheaegne
singulaarne üksildaselt või harva esinev, haruldane; ainsuseline (vorm); iseärane
singular ainsus
sinjoora käskijanna, proua
sinjoore isand, härra
sinjoriina preili
sinod vaimulikkude koosolek; kristlik keskasutis endisel Venemaal
sir vt. söör
sireen veetleva häälega merinümf; ahvatlejanna; aukudega ketas helilaadi määramiseks; uduvile
situatsioon seisukord, seisund; olukord
skaala astmik, astrik, redel
skalp maharebitud päänahk
skalpeerima = skalpima päänahka maha rebima
skandaal avalik, kõmuline pahandus; kära, mürts; häbilugu
skandaalne häbematu; pahandust tekitav
skandeerima (värsse) taktimõõduliselt lugema
skeem näidis, eeskuju; ülevaade, kavastis, tabel
skeemiline kavastiseline
skelett toes, toestik, luukere, luudesüsteem
skemaatiline kavandlik
skematiseerima ülevaatlikku vormi andma
skepsis kahtlus, kalduvus kahtlemisele
skeptik kahtleja
skeptiline kahtlev, kahtlemisele kalduv
skeptitsism kalduvus kahtlemisele, kahtlev vaim; kahtlemisõpetus
skits visand, kavand
skitseerima = skitsima visandama, kavandama, esialgselt, kergelt, põgusalt, pääjoontes kujutama
skolaar kooliõpilane, õppur (keskaegses koolis)
skolastik kooliõpetlane, koolitark; keskaja kristlik filosoof, kes Aristoteles'e ja Platon'i filosoofia abil katsus toetada kristlikku õpetust; sõna- või tähenärija
skolastika koolitarkus; keskaegne usuteaduslik mõttetarkus; eluvõõras õpetus või mõttekäik
skolastiline kooliviisiline, raamatuteaduslik
skolastitsism keskaja skolastikute õpetus, vaated ja põhimõtted
skulptor kujur
skulptuur raidkunst; raidkunstiline teos
sm =sentimeeter (lüh. ka cm)
sofism pettejäreldus, näilik põhjendus
sofist pettejäreldustega targutleja
sofistika teravmeelsus; teravmeelitsemine
sofistlik teravmeelne
soirée [suaree] peenem tantsuõhtu, õhtuseltskond
solfeggio [solfedžo] harjutustükk lauluks ilma tekstita
solidaarne ühiste huvidega seotud; seoslik, ühine (vastutus); seosvastutuslik
soliidne kindel, tugev, püsiv, tubli; põhjalik, usaldatav; kaine, mõõdukas
solipsism isekus, enesearmastus, egoism; vaade, mis peab ainult mina olemasolevaks ja kõike muud mina kujutlusteks
solipsist isekas; solipsismi pooldaja
solist soololaulja, -mängija
solitüüd üksindus
somnambulism kuutõbi, uneskäimine
somnambuul kuutõbine
sonaat instrumentaalmuusikaline pala, mis koosneb 3—4 erineva laadiga osast
sondeerima põhjasügavust mõõtma, uurima; pinda katsuma
sonett 4-salmiline, 14-realine luuletus
sonoorne kõlav, täiekõlaline
soolo üksiklaul, üksikmäng; liik kaardimängu
sordiin helivaigistaja, sumbutaja
sorteerima liigitama, sortidesse jaotama
sortiment sorditud kaupade kogu, kaubaladu; võõraste kirjastustoodete ladu
sotsiaal- = sotsiaalne ühiskondlik, ühiskonda puutuv
sotsiaaldemokraat sotsiaaldemokraatia pooldaja
sotsiaaldemokraatia ühistegevusele ja ühiskondlikule ning riigikodanikkude üheõiguslusele rajatud demokraatlik valitsusvorm
sotsiaalpoliitika riiklikud või ühiskondlikud korraldused ühiskondliku olukorra (eriti tööliskonna oma) parandamiseks
sotsialiseerima ühiskonna valdusse võtma
sotsialism pahempoolne poliitiline liikumus, mis nõuab kõigi tootmisvahendite ja eraomanduste riigistamist, ühtlast tööjaotust ja riigikodanikkude üheõiguslust
sotsialist sotsialismi põhimõtete pooldaja
sotsioloog ühiskonnateadlane
sotsioloogia ühiskonnateadus
sotsioloogiline ühiskonnateadusse puutuv
spaleer rida
speditsioon kaupade edasitoimetus, kaubaveoäri
spektaator päältvaataja, silmitseja, vaatleja
spekter = spektrum valguskiire murdumisel tekkiv värvijärjestis
spektraalanalüüs ainete keemiline uurimine neile omaste värviliste joonte kaudu, mida võib näha värvi spektrumis
spektroskoop kitsast pilust, prismast ja konveksklaasist koosnev sisseseade ainete spektraalilmuvuste uurimiseks
spekulant angeldaja; mõtleja, juurdleja
spekulatiivne spekulatsioonile rajatud
spekulatsioon angeldus; mõtlemine, juurdlemine, mõtteteaduslik uurimine
spekuleerima angeldama; mõtlema, juurdlema
spets = spetsialist eriala-mees
spetsiaal- = spetsiaalne eri-, eriline
spetsialiseerima spetsiaalselt korraldama või esitama, spetsiaalseks tegema
spetsialiseeruma eriküsimusse süvenema
spetsialiteet eriala, spetsiaalsus
spetsifikatsioon üksikasjaline esitus või nimestik
spetsifitseerima üksikasjaliselt esitama
spetsiifiline isepärane, eriomane, eri-
spionaaž salakuulamine
spioneerima salakuulama
spioon salakuulaja
spiraal keerd-, kruvijoon, keerits
spiritism vaimudega suhtlemine
spiritist spiritismi harrastaja
spiritistlik vaimudega suhtlev
spirituaalne vaimlik
spiritualism õpetus vaimu olemusest; vaade, et kõik on vaim ja et kõik kehaline lähtub vaimust
spiritualist spiritualismi pooldaja
spleen raskemeelsus, tusasus, tüdimus
splendiidne hiilgav, uhke; helde
spondeus värsijalg, mis koosneb kahest pikast (rõhulisest) silbist (——)
spontaanne iseenesest tekkiv, enda algatusel toimiv, ilma välispoolse tõuketa
spoor eos
sporaadiline laialipaisatud, üksikesemetesse jagunev
staadion spordiväli
staadium arenemisaste, järk; seis, olukord
staap pääkorter, kus asub väejuht ühes oma tähtsamate ohvitseridega
staatika tasakaaluõpetus
staatiline tasakaalus; staatikasse puutuv, tasakaaluõpetuslik
staatua raidkuju, sammaskuju
stabiilne kindel, püsiv, seisukas, muutumatu
stabiliseerima stabiilseks tegema
stalagmiit tilkkivi, mis tekib maas pääletilkuvast massist
stalaktiit rippuv tilkkivi
standard normaalmõõt; eeskuju
standard- eeskujulik, mõõtuandev
standardiseerima üldnõutava ühtlase vormi järgi kaupu valmistama
standart keiserlik riigilipp; ratsalipp
stants kärbe laulus; riimlause; eriti itaalia 8-realine salm, mis koosneb 8-st viiejalgsest jambilisest värsist; terassilinder metallitükkide väljalõikamiseks suure rõhu abil; terasvorm, mille abil võimalik varustada metalli kaunististega
start (võidujooksu, -ajamise) algus
starter stardi korraldaja; (jõuvankri) käivitaja
startima jooksu või lendu algama
stataarne seisatav, peatuv
statiiv mõõtmisriistade, fotoaparaadi jne. kindlalt kohalseisev alus
statist tumm kõrvalkuju näitelaval või kinolavastuses
statistik arvuliste andmete ja ülevaadete korraldaja ning andja
statistika arvustik, arvustikuteadus
statistiline arvustikuline
statuett väike raidkuju
statuut põhikiri, põhimäärus
stenograaf kiirkirjutaja
stenograafia kiirkiri; kiirkirjaõpetus
stenograafiline kiirkirjaline
stenografeerima = stenograafima kiirkirja kirjutama
stenografist kiirkirjutaja
stenogramm kiirkirjutis
stereomeetria geomeetria osa, mis tegeleb ruum-aladega
stereomeetriline stereomeetriasse puutuv, kuuluv
stereoskoop kahe silmaklaasiga vaateriist, mille kaudu vaadatav kaksikpilt annab ruumilise kujundi mulje
stereotüüp kindel trükivorm, liikumatu kiri või trükitäht ja selle äratõmme
stereotüüpia plaattrükkimine
stereotüüpiline kindla ja liikumatu kirjaga; muutumatu, järjesti korduv
steriilne (haigus)idutu; sigimatu, viljatu
steriilsus viljatus
steriliseerima steriilseks, sigitusvõimetuks tegema
stiil kirjutusviis, väljenduslaad; kujutusviis, kunstisuund; ajaarvutus
stiimul tõuge (millekski), ärritus
stiliseerima = stiilistama kujutama, (kirjatööd) kokku seadma, redigeerima
stilist stiilimeister
stilistika stiiliõpetus
stilistiline kirjaliku kujundamise ja hää väljendamise kunsti puutuv
stipendiaat stipendiumisaaja
stipendium abi-, toetusraha (õppimiseks)
stooik tasakaalukas, kindlameelne inimene
stooiline püsiv, vankumatu
stoor rull-eesriie; akent kogu laiuses kattev kardin
strateeg sõjateadlane
strateegia sõjakunst, väejuhtimisõpetus
strateegiline väejuhtimisse puutuv
stratosfäär õhkkonna ülemine kiht
streik massiline töölt lahkumine, et sellega pääle sundida palgakõrgendust või tööaja lühendamist
streikima massiliselt töölt lahkuma, tööd mitte tegema
stroof salm
struktuur ehitus, ehituslaad, koetus
stseen lava, vaateväli, tegevuskoht; etteaste, pilt (näidendis); toimus, sündmus, pilt
stseeniline näitelavaline
stsenaarium stseeniraamat, näidendi muudatuste ja etteastete nimistu
stsepter valitsuskepp
studeerima õppima (ülikoolis)
student üliõpilane
studioosus üliõpilane; virk teadusjünger
stupiidne rumal, nürimeelne
stuudio tööruum, -tuba
stuudium õppimine (ülikoolis); teaduseharrastus, teaduslik tegevus
sub all
subjekt isik; (lause) alus
subjektiivne isiklik, isiklikule tundele või hääksarvamusele vastav
subjektivism eseme olemus ja omapära; isiksus, sisemus; isiklik vaade ja arusaamine
subliimne ülev, kõrge
subordinatsioon alistus, alistumine
subordineerima alistama, allutama
subordineeruma alistuma, alluma
subrett toaneitsi; kavalate toaneitsite osa (näitelaval)
subsiidium abi, toetus, abiraha
subsisteerima püsima, seisma, püsi omama; elu ülalpidamist omama
subsistents püsivus; elu-ülalpidamine
substantiiv nimisõna
substantiivne nimisõnaline; iseseisev
substants ollus
substitueerima asendama, teise asemele seadma
substitutsioon ametiasendamine, asendus; volitus tagantjärele
substituut asendaja
substraat alus, aluseks olev aine või ese; kiht, olukord
subtroopiline lähistroopiline, palavvöös asuv või sinna kuuluv
sufficit rahuldav
sufiks (sõna) liide, tuletuslõpp
suflöör etteütleja (eriti näitelaval)
sugereerima sisendama (mõtet või otsust)
sugestiivne sisendav, eksiteele juhtiv, teistele mõtetele viiv, mõjustav
sugestioon sugereerimine, tahtemõjutus
suktsedeerima järgnema
suktsessiivne kord-kordne, järjestikuline
suktsessioon järgnemine (kohal, troonil); pärandus, pärus
summa tervik, koguarv, sisu kokkuvõte
summeerima = summima kokku arvutama, summaks liitma
sumpt vt. tsunft
super üle
superbne tore, suurepärane
superintendent kirikuringkonna ülemvaimulik
superioriteet üleolek, ülekaal
superlatiiv ülivõrre
superlatiivne ülivõrdeline, äärmuslik
suplement asendaja, lisa, täiendus; täienduskaar või täiendusvinkel
surrogaat aseaine
suspensiivne edasilükkav
suverään piiramatu isand, valitseja, kuningas
suveräänne ülim, piiramatult valitsev, isevalitsuslik
süit mitmest osast järjestatud muusikapala
süllogism liik järeldusi
süllogistika järelduste vormiõpetus, õpetus järeldusi teha
sümbol märk; võrdkuju
sümboliseerima sümboolselt, võrdkujuliselt väljendama või kujutama
sümbolism kunstivool, mis püüab sümbolite abil kujutada sidet esemete ja inimeshingede vahel
sümboolika usuliste kujutluste avalikkude märkide õpetus ja teadus; õpetus usutunnistuskirjadest; märgistu
sümboolne võrdkujuline
sümfoonia mitmeosaline heliteos orkestrile
sümfooniline kooskõlav; sümfoonia juurde kuuluv, sümfoonia kohane
sümmeetria võrd-, tasamõõt; osade tasamõõduline jaotus
sümmeetriline ühtlane, tasamõõduline
sümpaatia koostunne, kaasatundmine; tunnete kooskõla, hingesugulus, poolehoid
sümpaatiline = sümpaatne koostundlik; tundesuguluses olev, sümpaatiat äratav, meeldiv
sümpaatlik kaasatundev, hingesuguluses; kehaosa valust ja tunnetusest osa võttev; meeldivalt puudutav, meeldiv
sümpatiseerima sümpaatiat tundma; meeldima
sümpoosion pidusöök, jooming ühes vaimuka mõttevahetusega
sümptomaatiline teatav, iseloomustav, haiguse sümptoomide hulka kuuluv
sümptoom tunnusmärk, tunnus
sümptoomiline tunnusmärgiline, tunnuseline
sünagoog juutide jumalakoda
sündikaat huviosaliste (ettevõtete) liit
sünekdohh kõnefiguur, kus tervik esitatakse osa või osa terviku asemel
sünkretism kokkulepe, liit
sünonüüm samase või sarnase tähendusega sõna
sünonüümia mõistesugulus
sünonüümne mõisteliselt sarnane, mõistelt sugulane
süntaks lauseõpetus
süntaktiline lauseõpetuslik, lauseline
süntees kokkuseadmine, mõisteline ühendus; üksikosade liitmine tervikuks: siirdumine lihtsalt olult liidetule
sünteetiline kokkuseadev, ühendav, liitev; põhjustelt tagajärgedele viiv; (algosadest) kokkuseatud
sürpriis ootamatu õnn, üllatus
süsteem plaanipärasus, kavakindlus; plaanipärane kokkuseade, järjestis; menetlus
süstemaatika süsteemipärane esitus; süsteemipärase esituse oskus
süstemaatiline = süsteemiline plaanikindel, korrapärane, korralik, kokkukuuluv
süstematiseerima = süsteemima süsteemipäraselt korraldama, süsteemi viima
süžee (kõneluse, kunstiteose jne.) aine