Õpilase võõrsõnastik/A

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
Z
Ž
T
U
V
Ö
A
AA
AB
AD
AE
AF
AG
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AS
AT
AU
AV
Õpilase võõrsõnastik
August Voldemar Kõrv
B

A.
a = aar
à igaüks … eest (näit. „3 tükki à 5 senti“ = 3 tükki, igaüks 5 sendi eest)
aar 10-meetrilise küljega pinnamõõt, 100 m², lüh. a
aaria ühelaul pikemas helitöös
aaria keeled indoeuroopa keeled Pärsias ja Indias; laiemas tähenduses indoeuroopa keeled üldse; aaria tõug indoeuroopa, indogermaani tõug
aatom algaine vähim keemiliselt jagamatu osake
abažuur lambivari
abdikatsioon loobumine, lahkumine, tagasiastumine (kohalt, troonilt jne.)
abiturient keskkooli lõpetaja
abituurium keskkooli lõpetamine, lõppeksam
abnormne ebanormaalne, kõrvalekalduv, loomuvastane, põikuv
aboneerima tellima
abonent tellija
abort väär- ehk nurisünnitus
absolutism ainuvalitsus, piiramatu isevalitsus
absoluutne iseline; päris; ülepoolne (enamus); täielik, täiuslik; rippumata
absolveerima lõpetama (kooli), sooritama, õiendama (eksamit)
absorbeerima neelama, imama
abstraheerima ära tõmbama, eemaldama; üksikuid tunnuseid eemaldama, olulist juhulisest eraldama, mõtendama
abstraktne mõtendatud; mõisteline, mõtteline
abstraktsioon mõtendus, olulise eraldamine juhulisest
absurd mõttetus
absurdne mõttetu, võimatu, rumal
abt kloostriülem
abtiss nunnakloostri naisülem
adeerima lisama, liitma, kokku arvama
adekvaatne võrdne, kohaldane, vastav
aditsioon liitmine, kokkuarvamine
adjektiiv omadussõna
adjunkt abiline mingis ametis
adjutant abi-, saateohvitser
administraator haldur, valitseja
administratiivne halduslik, valitsuslik
administratsioon haldus, valitsus
administreerima haldama, valitsema, juhatama
admiral laevastiku juht
admiraliteet mereväge juhtiv ametkond
adopteerima lapsendama, lapseks võtma
adoptsioon lapsendamine, lapseks võtmine
adressaat kirja saaja
adressant kirja saatja
adverb määrsõna
adverbiaal määrus (lauseliige)
aerodroom lennuväli
aeronaut õhusõitja, lendur
aeronautika lennuasjandus
aerostaat õhupall
afekt tugev tundmus, meeleärevus, kihk
afektatsioon edev, tehtud olek
aferist õnnekütt, petis
afirmatiivne jaatav, kinnitav
afirmeerima jaatama, kinnitama
afišš müürileht, plakat
aforism mõttekild, mõttetera
aforistlik lühike, katkeline
afäär juhtumus, sekeldus, tüliasi
agatoloogia õpetus kõrgeimast hüvest
ageerima teotsema, toimima
agentuur agendi teotsemisruum, toimistu
agitaator kihutaja, ässitaja
agitatsioon kihutus, ässitus
agiteerima kihutama, ässitama
aglutineerima külge liitma, kleepima
agnoosia teadmatus
agnostik agnostitsismi pooldaja
agnostitsism filosoofiline seisukoht, mille järgi kogemuse taga peituv absoluutne pole inimmõistusele tunnetatav
agoonia surmaheitlus
agraar- = agraarne maandus-, maa-, maanduslik, põllunduslik
agressiivne pääletungiv
agrikultuur põlluviljus, põllumajandus
agronoom põllumajandusteadlane
agronoomia põllumajandus-, maatulundusteadus
akadeemia ülikool, kõrgem õppeasutise
akadeemik akadeemia liige; kõrgema õppeasutise õppejõud; akadeemia lõpetanud isik
aklamatsioon poolehoiu-hüüe
aklimatisatsioon ilmastamine, kohanemine teise kliimaga
aklimatiseerima ilmastama, kohastama teise kliimaga
akommodatsioon kohastumine, kohastuvus, (silma) seaduvus
akommodeerima kohastama
akompaneerima saatma, kaasa mängima
akord kooskõla; kokkulepe (võlausaldajatega)
akordeerima kokku leppima (võlausaldajatega)
akrediteerima volitama, volikirja andma
akreditiiv usalduskiri, volikiri
akrobaat köietantsija, turnimiskunstnik
akromaatiline värvistumatu
akropol linnakants (vanas Kreekas)
aksioloogia väärtusõpetus
aksioom põhi-, alglause
akt toiming, toimetus; asjakiri, dokument; dokumentidekaust, toimik; vaatus; alasti inimkeha kujutus
aktiiv tegevik
aktiivne tegev, toimekas
aktiva hüvistu
aktivist teotseja, toimija, isik, kes nõuab teokust
aktsent rõhk, rõhumärk
aktsentueerima rõhutama
aktsepteerima vastu võtma; kohuslikuks tunnustama
aktsia osatäht
aktsidents juhuline tunnus; vähem trükitöö
aktsiis maks tarbe- ja maitseaineilt
aktsionäär osatähtede omanik
aktsioon tegevus, toiming; üritus
aktuaalne parajasti päevakorral olev, tähtis; tõsioluline
aktus pidulik koosolek
aktöör näitleja
akumulaator jõukuhjaja, -koguja
akumulatsioon kuhjumine, kogumine
akumuleerima kuhjama, koguma
akustika kõlaõpetus; kõlavustingimused ettekanderuumis; kuuldavus
akustiline kõlaõpetuseline; hää kõlalise mõjuga (ruum)
akuutne äge, terav, aktuaalne
akvaarium klaasseintega vesistu veeloomade või -taimede tarvis
akvarell vesivärv; vesivärvimaal
à la kombel, maitse järgi
alabaster valge või kergelt värviline peeneteraline kipsi teisend
alarm kutse relvade juurde, kutse tegevusse, hoiatussignaal
alarmeerima relvade juurde, tegevusse kutsuma, hoiatussignaali andma
albiino värvisetu inimene või loom
albinism värvise puudumine
aleksandriin kuuejalaline jamb (12-silbiline värss)
alfa kreeka tähestiku esimene täht (α); algus
algebra tähtarvutus, matemaatika osa, mis käsitleb arvude omadusi ja vahekordi üldiste sümbolite abil
alias teisiti, teise nimega
alibi mujalu, mujalolek
aliment elatis
alkeemia keskaegne kullategemiskunst
alkeemik isik, kes teotseb alkeemiaga
alkoov eesriidega varjatud voodiõõs, voodiruum
allegooria mõistukuju
allegooriline mõistukujuline
allegri odav rahvaloterii
alliteratsioon kaashäälikute kordumine värsis või lauses
allüür käik, kõnnak; ülalpidamine, käitumine
almanahh mitmekesise sisuga perioodiline väljaanne
alternatiiv valik emma-kumma vahel; üks emmast-kummast
altruism inimesearmastus, ligimesearmastus
altruist inimesearmastaja, ligimesearmastaja
altruistlik teiste eest hoolitsev, ligimest armastav
amalgaam elavhõbeda ühend mõne muu metalliga; segu
amatsoon ratsutajanna, naissõdur; sõjakas naine kreeka mütoloogias; mehelik naine; naise ratsutusülikond
amatöör asjaarmastaja
ambassadöör suursaadik
ambitsioon auahnus, iseteadvus; nõudlikkus
ambroosia surematuse roog, jumalate toit
ambulantne vt. ambulatoorne
ambulants käijate haigete vastuvõtmise koht
ambulatoorium vt. ambulants
ambulatoorne ambulantsis toimetatav
amelioratsioon parandamine, paremaks tegemine
amfiib kahepaikne loom
amfiteater ringteater
amnesteerima = amnestima armama, armu andma
amnestia üldarmustus, -armuandmine, armamine
amor armastus, armastusjumal
amorett lapsena kujutatud armujumal
amorfne kujutu, vormitu
amortisatsioon kustutamine
amortiseerima jaokaupa kustutama
ampel rippuv lamp või vaas
amper elektrivoolu tugevuse mõõtühik
amplituud võnke ulatus, laius; viibe
amputatsioon vigase kehaliikme kehast eraldamine
amputeerima vigastatud kehaliiget kehast eraldama
amulett ohutis, ebausust kaasaskantav ese haiguste ja ohtude vastu
amööb üherakuline loom
amüseerima lõbutsema, lõbustama
anagramm tähemõistatus, tähemäng
anakoluut kõrvalekaldumus reeglipärasest lauseehitusest
anakronism vääraegsus, asetamine väära aega
analfabeet kirjaoskamatu
analoogia sarnus
analoogiline samalaadne, sarnane
analüseerima = analüüsima eritlema
analüüs algosadeks lahutamine, eritlus
analüütiline eritlev, algosadesse jaotav
anapest värsijalg kahest lühikesest (rõhutust) ja ühest pikast (rõhulisest) silbist (◡◡—)
anarhia korralagedus, valitsusetus
anarhiline seaduseta, valitsuseta, korralage
anarhism ühiskondlikku võimu ning sundust eitav õpetus
anarhist igasuguse riikliku võimu eitaja
anateema needus, kirikuvanne
anatoom lahkaja
anatoomia kehaehitus-õpetus, lahkamisõpetus
anatoomikum asutis anatoomia õpetamiseks ja uurimiseks; lahkamisasutis
anatoomiline lahkav, lahkamisse puutuv
androgüün meesnaine
aneemia verevaesus, kehvveresus, kahvatus
anekdoot nalja-, kõdijutuke
angaar lennukikuur
angažeerima kutsuma, paluma; kohustama
angroo hulgi, suurel hulgal, suurmüügil
animaalne loomaline
animism elutute objektide ja loodusnähtuste hingestamine
ankeet ringküsimus
annaal aastaraamat
anneksioon (juurde)lisamine; teatud maa-ala liitmine teise riigi külge
annekteerima võõrast maad oma maa külge liitma
annulleerima maksvusetuks tunnustama, tühistama
anomaalia korrapäratus, erand, põikus
anonss teadaanne, kuulutis, eelteade
anonüümne nimetu, tundmatu
anorgaaniline elutu
anormaalne ebanormaalne, kõrvalekalduv
ansambl terve kogu; koosmäng, koosmõju
antagonism vastuolu, võitlus millegi vastu, vastupanu
antarktis lõunanaba-maad
antenn raadio saate- ja vastuvõtte-traadistik
anti- vastu-
antifebriin palavikuvastane arstim
antiik- = antiikne vanaaegne, vanamoeline
antiikva ladina kiri
antikvaar vanade raamatute ja kunstiteostega kaupleja, vanaaja tundja
antikvariaat vanade raamatute ja kunstiesemete kauplus
antipaatia vastumeelsus, vastikus
antipaatiline vastik
antipood vastasjalgne, s. o. teispool maakera elav inimene; vastane
antisemiit juudivastane
antisemitism juudivastasus
antiseptiline haigusidusid hävitav
antitees vastulause, mõistete, olukordade vastusead
antoloogia valimik kirjandust
antrakt vaheaeg (teatris)
antree eeskoda, sissekäik
antropofaag inimessööja
antropoloogia inimesteadus
antropomorfism jumala kujutlemine inimeskujulisena
antropomorfne inimessarnane, -kujuline
aort suur-, päätuiksoon
apaatia osavõtmatus, ükskõiksus, norgus
apaatiline ükskõikne
apartne eraldav, omaette olev
apašš röövel, bandiit (Pariisis)
apellatiiv üldnimi
apellatiivne edastav, edasikaebeline
apellatsioon edastus, edasikaebus
apelleerima edastama, edasi kaebama
apertseptsioon tähelepanemine, omastus, teadlik nägemine, vaatlus
apertsipeerima tähele panema, omastama
apetiit söögiisu
aplaus poolehoiu-avaldus, käteplaksutamine
aplikatsioon sobitus, rakendus, kohaldus; lisandatava mustriga kaunistamine
aplitseerima sobitama, kohaldama, rakendama; tarvitama, kasutama
aplodeerima poolehoiuks käsi plaksutama
aplodisment käte plaksutamine häämeele väljendamiseks
aplomb endausaldus, kindel esinemine
apodiktiline vastuvaieldamatu, möödapäästamatu
apokoop lõppkadu
apoloogia kaitsekiri, kaitsekõne
apositsioon lisand; lisandus
a posteriori kogemusest, katse teel
apostroof ülakoma; üttamine
apoteoos jumalastamine, liialdatud ülistamine
a priori sõltumata kogemusest
arabesk joonis puulehist; lill-ornament
areen võitlus-, võistlusväli
areomeeter erikaalumõõtja
areopaag kõrgem kohus vanas Ateenas; erapooletute, auvääriliste kohtunikkude kogu
arest vangistus; kinnipanek
areteerima vahistama
aretoloogia voorusõpetus
argoo üksikute ühiskonnakihtide erikeel
argument tõendusabinõu, põhjend
argumentatsioon põhjendus, tõestus
argumenteerima = argumentima tõendusabinõusid tooma, põhjendama
arhailine muistne, vanaaegne, vanamoeline
arhaism vananenud nähtus, keelend
arhaistlik vanamoelist jäljendav, vananenud
arheoloog muinsusuurija, muinasteadlane
arheoloogia muinasteadus
arheoloogiline muinasteaduslik
arhiiv kirjakogu
arhimandriit kloostriülem, abt
arhipelaag saarekas meri; saarestik
arhitekt ehituskunstnik, -teadlane
arhitektoonika ehituskunst; ülesehitus, konstruktsioon
arhitektuur ehituskunst
arhivaal arhiivis säilitatav ese
arhivaar arhiiviametnik
aristokraat aadlik; aadlivalitsuse pooldaja
aristokraatia aadel
aritmeetika arvuõpetus
arjergard järelvägi
arktiline põhjanabal asuv; põhjapoolne, põhjamaine
arktis põhjanaba-maad
armatuur varustis; masina või aparaadi täiendus-osad
armee sõjavägi; suurem sõjaväekoondis
aromaatiline lõhnav, häälõhnaline
aromaatne vt. aromaatiline
aroom meeldiv lõhn
aroomiline vt. aromaatiline
arsenal relvla ühes töökojaga
arteer tuiksoon
artikkel kirjutis; erikaup; seaduse, määruse, lepingu jne. osa; sugusõna (gramm.)
artikulatsioon hääldamine, liigitamine
artikuleerime hääldama; eraldama
artilleeria kahuriasjandus; kahurvägi
artillerist kahurväelane
artist kunstnik, eriti tsirkuses; virtuoos teatud alal
artistlik kunstiline
arütmia rütmitus
aseptiline vaba pisilastest
askees kirgede ja himude valitsemine, lihasuretamine
askeet lihasuretaja
askeetika askeesiõpetus
asketism askeetlik eluvaade ja eluviis
aspekt vaatekoht, vaade
aspirant sõjakooli-kasvandik; kohasoovija
aspiratsioon hingetus; sissetõmbamine; taotlemine
aspireerima sõna algul või lõpus h-hääliku taolist häälikut hääldama; hingatama; püüdma, taotlema
assamblee kokkutulek; hiilgav seltskondlik ring
assekurants kindlustus teatud kahju vastu
assekureerima kahju vastu kindlustama
assertooriline tõsiasja konstateeriv, kinnitav
assessor kaasistuja
assignatsioon maksutäht; maksujuhatus
assigneerima maksujuhatust andma; summasid lubama millekski
assimilatsioon sarnastamine, sarnastumine
assimileerima sarnastama
assisteerima abiks olema, kaasnikuks olema
assistent abiline, kaasnik
assonants rõhuliste vokaalide kokkukõla
assotsiatiivne ühendav
assotsiatsioon aheldumine, sidestumine; seltsimine, ühinemine
assotsieeruma ahelduma, sidestuma; seltsima, ühinema
astma hingeldustõbi
astraal- = astraalne tähetaoline, tähelik, tähene, taevalik, kõrgemasse olemasollu puutuv
astroloog ennustaja taevatähtede abil
astroloogia ennustamine taevakehade liikumise ja asendi põhjal
astronoom täheteadlane
astronoomia täheteadus
asümmeetriline ebasümmeetriline
ataak = atakk rünnak
atakeerima ründama
atakk vt. ataak
atašee eriülesannetega ametnik välissaatkonnas
atavism algvanemate omaduste nähtavaletulek
ateism jumala olemasolu eitamine, jumalasalgamine
ateist jumalasalgaja, jumalaeitaja
ateljee kunstniku töökoda, -ruum
atentaat tapmiskatse
atestaat tunnistus, tunniskiri
atestatsioon teenistuslikkude omaduste ja võimete hindamine
atesteerima teenistuslikke omadusi ja võimeid hindama, nende kohta tunnistust andma
atleet võimleja, jõumees, raskejõustiklane
atleetika jõustik
atmosfäär õhkkond
atoll rõngassaar
atomism õpetus, mis püüab kõiki loodusnähtusi seletada aatomite abil
atomistika aatomiõpetus
atraktsioon külge-, ligitõmbamine
atribuut tunnus; täiend
atrofeeruma kõhetuma, kõhnuma, kõdunema
atroofia kõhetus
audients jutulevõte, jutulolek (riigivalitsejate või muude kõrgemate isikute juures)
auditoorium kuuldesaal, kuulajaskond
aula pidusaal
autarkia endagarahuldumine, oma maa saadustega läbiajamine, majanduslik sõltumatus
autentne iselik, täiesti ustav, kindel, ehtne
auto- ise-, oma-, enese-, enda-
autobiograafia enda kirjutatud elulugu
autobiograafiline autori elulooline
autodafee ketserite pidulik surmasaatmine
autodidakt iseõppinu
autogeenne koha pääl tekkinud; autogeenne keetmine metallide kokkukeetmine põleva gaasi ja hapniku leegi abil
autograaf isekirjutaja, kopeermasin; omakäene kiri
autogramm omakäeline (nime)kirjutis
autokraat isevalitseja, täievõimuline käskija
automaat isetöötav aparaat
autonoomia iseseaduslikkus, osaline iseseisvus
autonoomne oma seaduste järgi elav
autor algataja, koostaja, tegija
autoriseerima volitama
autoriteet mõjuvõim, lugupeetavus
avaal vekslivastutus
avaleerima veksli eest vastutama
avangard eelvägi
avanss ede, ettemaks
avansseerima edutama, edasi jõudma, kõrgemale kohale saama
avantürist juhtumusteotsija, seikleja, õnnekütt
avantüür juhtumus, seiklus
avarii meriõnnetus; meriõnnetusest tekkinud kahjud, kaotused ja kulud
avenüü sirge tänav-puiestee; üldse puiestee
aviaatika lennuõpetus, lennutehnika
aviatsioon õhusõit lennukitega
aviis ajaleht; ennetus, teatus