Lehekülg:Pildid isamaa sündinud asjust.djvu/162

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 162 –


Naabrid, Eestlastel 7. 20. 43.
naese wõtmine, wanal ajal 15. 16.
nagatae 12.
nahkraha 11. 12.
nahksillad 12.
nimed, lastel wanast 16.
nool, sõariist 8. 31.
Nowgorod, wene linn 61.
Nowgorodlased 61.
Nunnus, Liiwlaste wanem 41.
nurisemine, mis midagi ei maksa 90.
Nurmekond, maakond Eestimaal 40. 55.
nõukogu, ordomeistril 134.
  „   piiskoppidel 137.
nõupidamised, wanul Eestlasil 17.

Oandimaa 5.
oda, sõariist 8. 31.
odade loopimine 37.
  „   raputamine 17.
  „   wahetamine 9.
ohwerdamine 8. 16. 36. 52.
ohwri liha 36.
Ojamaa = Gootland 10.
Oogus, Peetrus 66.
oosering 12.
ordo, rüütlite selts 23 jj. 129 jj.
ordokomtur 133.
ordomarsal 134.
ordomeister 24. 134.
ordo ots 153. 154.
ordorüütlid 142 j. m. s.
Oriion, tähtede salk 98.
orjad 17.
orjapõlw 148.
Otepää, Eesti linn 11 j. m. s.
Owele, Eesti linn 35.

Paader, palwe 139.
paawsti saadikud 109.
pagana usk, Eestlastel 16.
Paike, Lätlaste wanem 40.
paja 10.
Pala jõgi 40 j. m. s.
Pala linn 51 j. m. s.
Palestiina maa 22. 23.
palwe tegemine 66. 105. 121.
paterellid, sõa masinad 48. 49 j. m. s.
Peedu, talupoeg 99.
Peetruse ahela püha 59.
Peetruse tool 111. 113.
Persia sõad 71.
pidud 16.
Pihkwa, wene linn 13. 144 j. m. s.
piinamine 13.
piiramine, sõas 9.
piiramise torn, sõas 58. 62. 65.
piiskopid, Liiwimaal 130.
piiskopi kepp 117. 140.
piiskopi mehed 54 j. m. s.
piiskopi tool 23.
piiskopp raudriides 25.
Polotsk, linn Wenemaal 44.
Poola aeg 154.
preesid 10.
preestrid ordoajal 140 j. m. s.
Preisimaa 132 j. m. s.
purjed, laewadel 106.
Purke, Eesti linn 35.