Lehekülg:Pildid isamaa sündinud asjust.djvu/163

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 163 –

puude wiskamine, sõas 32.
puuwärgid, sõas 38. 103. 104.
päälik, sõas 17.
pärimine, wanast Eestirahwa seas 17.
pärisherrad 148.
pärispõlw 148. 149.
päris rüütlid 24.
põhjanael, taewatäht 98.
põlluharimine 9.
põrsas, sõa masin 123.
Püha Maarja 23. 106 j. m. s.
Püha Maarja lipp 23. 24.

Raama hääl 124.
raha, wanul Eestlasil 12.
raha löömine, ordoajal 134.
rahu tegemine, wanast 9.
rahwa laulud 15. 96.
rahwa mälestused 15. 18. 19.
rahwa õpetamine 117. 137.
Rameko, Lätlaste wanem 54. 56.
rasw 13. 104.
Rauba jõgi 35.
raudhaagid, sõas 9. 105.
raudkilp, kaitsmise riist 38.
raudriided 31. 37.
redelid, sõas 124.
rehi 10.
Reinenen, Eesti küla 84.
Ridala, Eesti maakond 36.
Ridalased 34. 36.
Riia linn 23 j. m. s.
Riia linna pärismaa 118.
Riia linna wõimus 118.
riided, wanul Eestlasil 10.
Riiglased 35 j. m. s.
riisumine, wanast 13. 41. 42. 120.
rikkus, wanul Eestlasil 11.
ristimine, katoliklasil 46. 47. 87. 126.
ristimise põlgamine, Eestlaste poolt 81.
ristirahwa elu, keskajal 82.
ristirahwa kohused, keskajal 144.
ristisõidud Liiwimaale 22 jj.
Rooma usk 26 j. m. s.
Roomausulised 82 j. m. s.
Rootsi aeg 154.
Rootsimaa 10 j. m. s.
Rootslased 7. 20. 43.
Rosula, Lätlaste maakond 56.
rusika õigus 13.
Russiinus, Lätlaste wanem 30 j. m. s.
Russow, Baltasar, õpetaja 148.
Ruudolhw, Saksa keiser 136. 146.
rüütlikogu 142.
rüütlikogu päämees 143.
rüütlite seltsid 23.

Saaremaa 5. 91. 120 j. m. s.
Saarlased 7. 13. 48. 49. 91. 120 j. m. s.
Sakala, Eesti maakond 5 j. m. s.
Saksamaa 23 j. m. s.
Saksa ordo 132.
Sakslased 20 j. m. s.