Pildid isamaa sündinud asjust/Nimede ja asjade juhataja

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Pildid isamaa sündinud asjust
Jakob Hurt

Nimede ja asjade juhataja.
[Numbrid ses juhatajas käiwad raamatu lehekülgede pääle. Lühendused: „jj.“ tähendab = ja järgmiste lehekülgede pääl; „j. m. s.“ tähendab = ja muidu sagedaste raamatus leida.]


Abielu 15.
abielu rikkumine 16.
ader, mõõt 144.
Agelind, loss Eestimaal 115. 116.
ahing, sõariist 8.
ajaraamatud 19.
Albert von Buxhöwden, piiskop 21 j. m. s.
Alkor, taewatäht 99.
Alobrand, preester 25. 26. 28.
Alutaga, maakond 5.
ambukütid, sõamehed 31 j. m. s.
ammud, sõariistad 8.
Andreas, Lundi pääpiskop 102.
ankrud, laewadel 105.
apostel sõamundris 25.
Arnold, ordowend 31.
Astijärw 33 j. m. s.
Asseraad, koht Liiwimaal 114.

Bernhard, Semgallide piiskopp 55. 58.
Berthold, piiskopp 21.
Berthold, rüütel Wõnnu linnast 30. 33. 40. 42.
Beweriin, Läti linn 40. 41.
Breemen, linn 20. 21.
Burtnek, järw 33.

Daani linn = Tallin 46.
Daaniel, preester 57.
Daanimaa 7 j. m. s.
Daanlased 45 j. m. s.
Dabrel, Liiwlaste wanem 41.
Ditliib von Alnpeke 69.
Doole, Lätlaste wanem 40.
doom 21.
doomi herra 21. 137.
doomi kirik Tartus 108.
doomi mägi Tartus 108.
Düüna, jõgi = Wäina jõgi 20 j. m. s.


Eestimaa 5 j. m. s.
Eestlased 5 j. m. s.
ehted, naesterahwal 10.
Eilard Doolnast 32.
eIukombed, wanul Eestlasil 13 jj.
elukombed, ordorüütlitel 134 jj.
Emajõgi 42. 121 j. m. s.
ewangeliumi usk, tuleb meie maale 140.
Ewerhard, ordorüütel 38.

Gertsike, wene kindlus 113.
Gootland, saar 10 j. m. s.
Greeka usk 26.
Greekausulised 82.
Greeklased, wanad 71.
Gregorius IX., paawst 145.
Grimm, Jakob, wanaaja uurija 14.

Halliste, maakond 42.
Harjumaa 5 j. m. s.
Hartwik, preester Tartus 52.
Hebbe, Daanlane, kohtuherra 51.
helmed 10.
Hermann, piiskopp Tartus 54. 64. 108.
hertsogite aeg 154.
Hiiu saar 91.
hobused, raudmundris 38.
Holm, koht Liiwimaal 114.
Honorius III., paawst 109.
hooned, wanul Eestlasil 10.
hunt, taewatäht 99.
Huss, Joannes 80. 139.
hõbe, Eestimaal 11. 12.

Idumea, Liiwlaste maakond 41.
Igatenere, Eesti küla 85.
Igauni, rahwas 5.
Innotsentsius III., wägew paawst 22. 24. 102. 103.
Island, saar 95 jj.
Issameie, palwe 138.

Jaanilinnad 7.
Jaroslaw I., wene würst 43. 153.
Joannes von Buxhöwden, Alberti wend 66.
Joannes, kohtuherra Tartus 52.
Joannes, praost Riias 56. 110. 115.
Jurjew = Tartu 44.
Järwamaa 5 j. m. s.
Järwlased 50 j. m. s.

Kaebtused, Weemlas 150. 151.
kaitsmise kirjad 145. 146.
Kakenwald, Peetrus, preester 46.
Kalew, wana wägimees 17. 18.
Kalewi poeg 95. 96.
Kalka lahing 45.
Kalwin, usupuhastaja 139.
kanepid 13.
Kareda, Eesti küla 115.
kari, wanul Eestlasil 11.
Karl V., Saksa keiser 80.
kasukad 11. 13.
katk, suur 41. 59.
kaubawoor 13. 28.

kauplemine 11. 13.
Kaupo, Liiwlaste wanem 33 j. m. s.
Kelch, Kristjan, õpetaja 15. 150.
keskaeg 86.
Ketis, Eesti küla 61. 83.
kihelkonnad 6. 130. 131.
kihl 6.
kilp, kaitsmise riist 8. 41. 124.
kinkimine, kirikule 39.
kirikkond 34.
kiriku mehed 58 j. m. s.
kiwide wiskamine, sõas 31 jj. 58 j. m. s.
klaas 10.
kobras, elajas 12.
kodanikud, seisus 140.
kodune elu, wanul Eestlasil 15.
kohtumaksud 147.
kohtumõistjad, Eesti sugust 116. 117.
Koiwajõgi 33 j. m. s.
Kokenhuus, linn Düüna kaldal 113. 114.
komturkond 133.
kontsiilium, Roomas 102.
konwent, rüütlitel 133.
koot ja reha, taewatähed 98.
Kristuse sõateenistuse wennad 23.
Kroon, taewatähtede salk 98.
Kubesalu, Kaupo linn 34. 110.
kudruksed, ehted 10.
kuningad 17. 18.
kuulajad 33. 56.
Kuuramaa 23. 129.
Kuurlased 129.
käemehed 53. 126 j. m. s.
kättemaksmine, werine 17. 150.
kõrgemeister 134.
külad, wanul Eestlasil 6. 14.
kümnes 144.
kütis 10.

Laen 141.
laenumehed 141.
laewad, Eestlastel 92.
Lambert, Semgallide piiskopp 115.
Lambito = Lembit 33 j. m. s.
Lapekond, maakond Eestimaal 83.
Leedumaa 12 j. m. s.
Leedurahwas 45 j. m. s.
leer, sõas 65.
Lembit, Eestlaste wanem 33 j. m. s.
Lembiti küla 40.
Lenneward, koht Düüna kaldal 114.
Lennok, Kalewipoja laew 95.
Letegorw, maakond Liiwlastel 34 j. m. s.
Lihula, linn 127.
lihtrüütlid 142.
liisk 8. 52.
Liiwimaa 20 j. m. s.
Liiwlased 25 j. m. s.
linad 13.
Linda, Kalewipoja ema 17.
Lindanisa, Eestlaste linn 36. 46. 61.
linnad, wanul Eestlasil 6. 7.

linnad, ordo ajal 131. 140. 150.
linna kraaw 65.
linnamäed 7.
Linnusse küla ja linn 122.
Loone, linn Harjumaal 62.
lossid ordo ajal 130.
lossi päälik 133.
lunastamine, sõa ajal 11.
Lund, linn Rootsis 102. 130.
Lutherus, Martin, usupuhastaja 80. 139.
Läänemaa 5 j. m. s.
Läänlased 92 j. m. s.
Läti Hindrik, preester ja ajaraamatu kirjutaja 11. 25. 26 j. m. s.
Läti Hindriku jutustamise wiis 30. 106.
Lätimaa 25 j. m. s.
Lätlased, 25 j. m. s.
Lüstria, maakond Daanis 100.

Maade jagamine 107. 108.
maakonnad, wanal Eestimaal 5.
maanteed, pagana ajal 13.
maapäew 143.
Maarjamaa 23 j. m. s.
Maarja puhastamise päew 123.
Maarja taewaminemise päew 59. 65.
maja, kokkutulemise paik 8. 17. 40.
majariistad, wanul Eestlastel 10.
maksud, ordoajal 88 ja 89. 144 ja 147.
malewa, wana Eestlaste sõawägi 8.
mark, raha 11 j. m. s.
masinad, sõas 50 j. m. s.
masina meistrid 62.
Matsalu, merelaht 94.
Meeme, Eestlaste wanem 33.
Meinhard, piiskopp 20. 21.
meresõda 8 ja iseäranis 91 jj.
merewägi, wanul Eestlasil 91 jj.
mesi 13.
mesilased 12.
mesipuud 9.
Metsapool, Liiwlaste maakond 34 j. m. s.
metselajad, wanal Eestimaal 12.
metshärg 12.
metssiga 12.
metallid 10.
missioneerimine, pöörane 83. 86.
Moha ehk Moka, maakond Eestimaal 84.
Mongolite ike, Wenemaal 45. 152.
Moorits, kohtuherra Wiljandis 51.
Moorits, preester 109.
Muhu linn 122 jj.
Muhu saar 91. 122.
mungad 140 j. m. s.
muusika mänguriistad 37.
mõdu 13.
mõisnikud 142.
Mõõga wennaste selts 24.
mõõk, sõariist 8.
müüri lõhkujad, masinad 65.


Naabrid, Eestlastel 7. 20. 43.
naese wõtmine, wanal ajal 15. 16.
nagatae 12.
nahkraha 11. 12.
nahksillad 12.
nimed, lastel wanast 16.
nool, sõariist 8. 31.
Nowgorod, wene linn 61.
Nowgorodlased 61.
Nunnus, Liiwlaste wanem 41.
nurisemine, mis midagi ei maksa 90.
Nurmekond, maakond Eestimaal 40. 55.
nõukogu, ordomeistril 134.
  „   piiskoppidel 137.
nõupidamised, wanul Eestlasil 17.

Oandimaa 5.
oda, sõariist 8. 31.
odade loopimine 37.
  „   raputamine 17.
  „   wahetamine 9.
ohwerdamine 8. 16. 36. 52.
ohwri liha 36.
Ojamaa = Gootland 10.
Oogus, Peetrus 66.
oosering 12.
ordo, rüütlite selts 23 jj. 129 jj.
ordokomtur 133.
ordomarsal 134.
ordomeister 24. 134.
ordo ots 153. 154.
ordorüütlid 142 j. m. s.
Oriion, tähtede salk 98.
orjad 17.
orjapõlw 148.
Otepää, Eesti linn 11 j. m. s.
Owele, Eesti linn 35.

Paader, palwe 139.
paawsti saadikud 109.
pagana usk, Eestlastel 16.
Paike, Lätlaste wanem 40.
paja 10.
Pala jõgi 40 j. m. s.
Pala linn 51 j. m. s.
Palestiina maa 22. 23.
palwe tegemine 66. 105. 121.
paterellid, sõa masinad 48. 49 j. m. s.
Peedu, talupoeg 99.
Peetruse ahela püha 59.
Peetruse tool 111. 113.
Persia sõad 71.
pidud 16.
Pihkwa, wene linn 13. 144 j. m. s.
piinamine 13.
piiramine, sõas 9.
piiramise torn, sõas 58. 62. 65.
piiskopid, Liiwimaal 130.
piiskopi kepp 117. 140.
piiskopi mehed 54 j. m. s.
piiskopi tool 23.
piiskopp raudriides 25.
Polotsk, linn Wenemaal 44.
Poola aeg 154.
preesid 10.
preestrid ordoajal 140 j. m. s.
Preisimaa 132 j. m. s.
purjed, laewadel 106.
Purke, Eesti linn 35.

puude wiskamine, sõas 32.
puuwärgid, sõas 38. 103. 104.
päälik, sõas 17.
pärimine, wanast Eestirahwa seas 17.
pärisherrad 148.
pärispõlw 148. 149.
päris rüütlid 24.
põhjanael, taewatäht 98.
põlluharimine 9.
põrsas, sõa masin 123.
Püha Maarja 23. 106 j. m. s.
Püha Maarja lipp 23. 24.

Raama hääl 124.
raha, wanul Eestlasil 12.
raha löömine, ordoajal 134.
rahu tegemine, wanast 9.
rahwa laulud 15. 96.
rahwa mälestused 15. 18. 19.
rahwa õpetamine 117. 137.
Rameko, Lätlaste wanem 54. 56.
rasw 13. 104.
Rauba jõgi 35.
raudhaagid, sõas 9. 105.
raudkilp, kaitsmise riist 38.
raudriided 31. 37.
redelid, sõas 124.
rehi 10.
Reinenen, Eesti küla 84.
Ridala, Eesti maakond 36.
Ridalased 34. 36.
Riia linn 23 j. m. s.
Riia linna pärismaa 118.
Riia linna wõimus 118.
riided, wanul Eestlasil 10.
Riiglased 35 j. m. s.
riisumine, wanast 13. 41. 42. 120.
rikkus, wanul Eestlasil 11.
ristimine, katoliklasil 46. 47. 87. 126.
ristimise põlgamine, Eestlaste poolt 81.
ristirahwa elu, keskajal 82.
ristirahwa kohused, keskajal 144.
ristisõidud Liiwimaale 22 jj.
Rooma usk 26 j. m. s.
Roomausulised 82 j. m. s.
Rootsi aeg 154.
Rootsimaa 10 j. m. s.
Rootslased 7. 20. 43.
Rosula, Lätlaste maakond 56.
rusika õigus 13.
Russiinus, Lätlaste wanem 30 j. m. s.
Russow, Baltasar, õpetaja 148.
Ruudolhw, Saksa keiser 136. 146.
rüütlikogu 142.
rüütlikogu päämees 143.
rüütlite seltsid 23.

Saaremaa 5. 91. 120 j. m. s.
Saarlased 7. 13. 48. 49. 91. 120 j. m. s.
Sakala, Eesti maakond 5 j. m. s.
Saksamaa 23 j. m. s.
Saksa ordo 132.
Sakslased 20 j. m. s.

salawägi 103.
seadused, wanul Eestlasil 17.
Sede jõgi 33.
Semgallid, Läti sugu rahwas 55. 113. 129.
Shlosser 136.
Shlözer 64.
Sigismund, Saksa keiser 80.
Sigulda, koht Liiwimaal 37. 57. 112.
Skandinawia rahwas 97.
Sluk, Albert, tüürimees 105.
Solgesim, Eesti küla 84.
sool 10.
Soome mõõgad 10.
Soomlased 7. 15. 43.
Soontaga, maakond Pärnumaal 11.
Soontaga, koht Tartumaal 85.
Sotekle, Lätlaste linn 30.
sulane, sulhainen 16. 17.
Sulew 95.
surnute matmine 16.
surnute põletamine 53.
Susdali maa ja würst 60. 61.
susi, taewatäht 99.
suur rist, taewatähtede salk 98.
Suur Wäin 94.
Sädemete saar 95. 96.
sõakatuksed 9.
sõalaul 37.
sõalaewad 36 j. m. s. 92. 93.
sõalipp 122.
sõamäng 41.
sõanuiad 8.
sõariistad 8. 10.
sõasaadikud 72.
sõasaak 9.
sõasadam 94.
sõasarw 72.
sõasurm 69. 70.
sõateenistus 144.
sõawangid 13.
sõawanker 122.
sõawägi, wanul Eestlasil 7. 8.
sõda 7 jj.
sõdimise kombe 68.
sõel, taewatähtede salk 98.
sõled 10.
sõna murdmine 77–80.
sõna pidamine 78. 90.
sõrmuksed 10.
sõtta minemine 73.

Taaramägi 108.
Tabeli maakond 116.
Tabelliinus, Eestlaste wanem 46.
taewa look, tähtede salk 98.
taewatähed 98.
taewa wanker, tähtede salk 98. 99.
tallid, sõas 65.
Tallin, Daani linn Eestimaal 46 j. m. s.
talw, Eestimaal 121.
taper, sõariist 8.
taplus, merel 93.
Tarapita, Eestlaste ebajumal 84. 123. 126. 127.
Tartu linn 29 j. m. s.
Tartu ärawõitmine 64 jj.
Tarwanpää, koht Eestimaal 116.
teenijad wennad 24.

teewahid 13.
telgid 65.
Teodorik, Alberti wend 40. 42. 48. 103.
Teodorik, ordowend 57.
Teodorik, preester 50. 83.
Tolowa, Läti maakond 111.
Toreida, Liiwlaste maakond 34 j. m. s.
tormi jooksmine 66.
tormi katuksed 31.
tormi masinad 65.
tormi redelid 65.
Trikat, Läti maakond 56. 111.
trumm, mänguriist 37.
Tsaar 152.
Tshuudimaa 5.
tule londid, sõas 8. 9. 93.
tule parwed 93. 104.
tule potid 66.
tule wiskamine, sõas 31.
tulirattad, sõas 66.
tulitöö 16.

Ugaunia, Eesti maakond 5 j. m. s.
Ugaunia rahwas 13 j. m. s.
uhtmine, ristmise maha uhtmine 21.
Urela, Liiwlaste linn 56.
usupuhastamine 153, ka muidu mõnikord.
uus aeg 86.
Uus sadam 103.

Waabiani Sebastiani päew 121.
waha 13.
waibad 63.
Waiga, Eesti maakond 62. 107.
waimulik laul 137.
  „   seisus ordoajal 137.
waimulikud wennad, ordol 24.
Waldemar II, Daani kuningas 46 j. m. s.
Waldemari loss, Saaremaal 47. 48.
walitsus, wanul Eestlasil 17.
Waljala, Eesti linn 125 jj.
Walk, linn 143.
wallad 141.
wallide kaewamine, sõas 62.
wana aeg 86.
wanadsõnad 15.
wanemad, wanul Eestlasil 17.
waprus, wanul Eestlasil 29. 69.
Warbula, Eesti linn 48 j. m. s.
wardad, taewatähtede salk 98.
Waremar, Wenelaste päälik 56.
Wargribbe, lätlaste wanem 54.
waritsemine, tee ääres 13.
warjupaigad, metsades 34. 35. 39.
Wasala, Eesti küla 85.
wasalid, ordo ajal 141.
weega siputamine 32.
Weemla, Eesti küla 150.
weikene rist, taewatähtede salk 98.
weikene wanker, taewatähtede salk 98.
weikene wäin 122. 125.
Welpole, Eesti küla 85.
Wendeküla 37.
Wenelased 43 j. m. s.

Wenemaa 43 j. m. s.
Wene sõda 153.
Westhard, Semgallide wanem 113. 129.
Westseka, wene würst 61. 63. 67.
Wete ema = Ema jõgi 42.
Widrik II, Saksa keiser 145.
Wikleff, usupuhastaja 139.
wili 13.
Wiljandi, Eesti linn 30 jj. 50 jj. 58 j. m. s.
Willem, Moodena piiskopp 109 jj. 145.
Winno, ordomeister 24.
Wirtsu jaam 94.
Wirulased 50 j. m. s.
Wirumaa 5 j. m. s.
Wisbi, linn Gootlandis 10 j. m. s.
wiskamise masinad, sõas 53.
Witisalo, koht Liiwimaal 110.
Wolkwiin, ordomeister 35. 47. 57. 121. 132.
Wolmar, linn 143.
Wsewolod, wene würst 113.
wägiwaldsed tunnistused 79.
wägisi ristimine 81. 82.
Wäina jõgi 13 j. m. s. = Düüna jõgi.
Wõnnu linn 56. 57. 112. 134.
  „   rahwas 41. 112.
Wõrtsjärw 85. 110.
wöö 16.

Zwingli, usupuhastaja 139.

Õigused, mõisnikkudel ordo ajal 148. 149.
õpetus tehtud tööst, katoliklastel 87.

Ühendus, Daanlaste ja Sakslaste wahel 47.
ühendus, Eestlaste ja Wenelaste wahel 45. 53. 60.
ühendus, Liiwi ja Saksa ordo wahel 132. 135.
Üksküla, koht Liiwimaal 20. 21. 114.
üksmeel, wanul Eestlasil 71. 72 j. m. s.
Ümera jõgi 30. 33 j. m. s.
Ümera lahing 57.
Ümera sild 57.