Hariduse sõnaraamat

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Hariduse sõnaraamat (1908)

Hariduse
sõnaraamat.

Piltidega, linnaplaanidega ja mitmewärwiliste kaartidega kaunistatud.Dr. med. Joh. Ottas’e, cand. jur. O. Rütli, cand. theol. A. Klasep’a, cand. rer. com. H. Margens’i, cand. phil. Aawik’u, kooliõpetaja K. Masing’i, ajakirjaniku J. Ilwes’e, kirjaniku A. Kitzberg’i, stud. med. A. Koger’i, stud. phys. M. Pill’i, stud. pharm. A. Kuusk’i, stud. agr. A. Lukksep’a, stud. agr. I. Hühnerson’i, muusika kunstniku M. Saar’e kaastegewusel toimetanud J. Muide.Tartus,
P. Schmidt’i raamatukaupluse kirjastus.

1908.


(originaalis eraldi loetlemata)
SisuLühendused.
a. — aastal, aastast.
Ar. k. — Arabia keeli, keelest.
C. — Celsius.
E. k. — Eesti keeli.
e. Kr. — enne Kristuse sündimist.
Ebr. k. — Ebrea keeli, keelest.
el. — elanikku, elanikuga.
gr. — grammi.
Gr. k. — Greeka keelest, keeli.
Hisp. k. — Hispania keeli, keelest.
Ingl. k. — Inglise keeli, keelest,
in. — inimest, inimesega.
j. — jalga.
k. — keeli, keelest.
kirj. — kirjutas.
kgr. — kilogrammi.
km. — kilometert.
kub. — kubermangus.
l. — loe.
Lad. k. — Ladina keeli, keelest.
m. — metert.
milj. — miljoni.
n. n. — nii nimetatud.
P.-A. — Põhja-Amerika.
p. Kr. — pärast Kristuse sündimist.
Pr. k. — Prantsuse keeli, keelest.
R. — Reaumur.
rkm. — ruutkilometert.
rw. — ruutwersta.
Sk. k. — Saksa keelest, keeli.
Sm. k. — Soome keelest, keeli.
snd. — sündis, sündinud.
s. o. — see on.
sr. — suri, surnud.
u. — umbes.
w. — wersta.
wrdl. — wõrdle.
wt. — waata.
W. k. — Wene keeli, keelest.

Aasta-arwud isiku ristinime taga tähendawad: esimene arw, isiku sündimise-aastat, teine arw, isiku suremise-aastat; näit. Achenwall, Gottfried (1719—72), s. o. Gottfried Achenwall sündis 1719 aastal ja suri 1772 aastal.

Wäljamaa riikide suuruse, jõgede pikkuse, mägede kõrguse jne. juures tarwitatakse metrimõõtusid, niisamuti tähendatakse wäljamaa raskuse-mõõdud grammidega ja kilogrammidega.

1 meter = 3 jalga 337100 tolli.
1 kilometer = 468710 sülda = 481000 wersta.
1 kilogramm = 2 naela 42 solotnikku 4086100 dooli.
1 gramm = 225651000 dooli.