Köki ja Kokka Ramat/Öppetused II

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

II.

Üks öppetus katseks antud, missuggused road ühhel korral söma ajaks keigesündsamad on.

Talwe.

Pühhapä Launaks.

(1) Klaseritud kink Numr. 199. (2) Pruun sup Sukroga. 56. (3) Metspü Pastet. 287. (4) Wassika praad. 119. (5) Pansk Taart. 681. (6) Punnane wassika Sjelee. 881.


Öhtuks.

(1) A la Doob partite peäl. 272. (2) Puppetong talle jalladest punnase Soostiga. 163. (3) Kanderitud ounad. 517. (4) Truwid. 781.


Esmapä Lounaks.

(1) Sissetehtud hanni Numr. 260. ehk 261. (2) Lamba lihha sup. 57. (3) Haugi Pastet Ööstrittega. 365. (4) Wriseritud härja lihha. 103. (5) Sukro kook ilma woita. 692. (6) Punnane Krääm jahwatud Risist. 810.


Öhtuks.

(1) Tuwitud luts kalla. 380. (2) Krääm rösa korest. 817. (3) Hasseritud Ragu wassika praest. 122. (4) Ouna kook. 702. ehk 703.


Teisipä Lounaks.
(1) Külm hanne Pastet. Num. 258. (2) Wähhi sup. 21. (3) Keedetud haugi kalla. 354. (4) Hasseritud Ragu härja lihhast. 104. (5) Rossina Pudding. 646. (6) Klaseritud Kokid. 682.

Öhtuks.

(1) Ööstri Ahwenad. 377. (2) Munna Wrikassee. 861. (3) Hasseritud metspüüd. 293. (4) Kokid Saksa ma pehkle wisi. 772.


Kesknäddala Lounaks.

(1) Kalkuni Ragu Numr. 221. (2) Koldsed herned. 15. (3) Pakkitud haug. 358. (4) Praetud kabbun. 222. (5) Kirjud kokid. 773. (6) Sitroni Moos. 802.


Öhtuks.

(1) Haug häringiga tuwitud. 362. (2) Sukro herne kaunad. 577. (3) Härja lihha Salladi wisi. 74. (4) Ouna Puppert. 836.


Neljapä Lounaks.

(1) Wärske kink. 196. (2). Kalkuni Pastet. 214. (3) Haug ahjo sees praetud. 468. (4) Talle praad. 174. (5) Lihha Sjelee. 888. (6) Mandli kook. 694.


Öhtuks.

(1) Ahwenad woi sees keedetud. 467. (2) Wassika jalla Pudding. 660. (3) Poetud Sukro herned. 576. (4) Krääm Writt. 775.


Rede Lounaks.

(1) Härja lihha a la Doob. 105. (2) Ouna sup. 60. (3) Haug öllede peäl praetud. 367. (4) Lamba praad. 174. (5) Walge Kapsta Pudding. 665. (6) Korani kokid. 745.


Öhtuks.
(1) Mirrotong ang Mäger. 374. (2) Lahtikeedetud munnad. 855. (3) Wrikando. 148. (4) Pekkitud ouna Munkid. 765.

Laupä Lounaks.

(1) Waarseritud Kabbun. 228. (2) Tärklis sup. 44. (3) Lutskalla Keedetud. 381. (4) Nero praad. 72. (5) Jodawa wina ussid. 805. (6) Juusto kook. 717.


Öhtus.

(1) Pakkitud ahwenad. 462. (2) Ouna sup kuiwatud ounadest. 60. (3) Linno Ragu happo leiwaga. 319. (4) Porkani Munkid. 779.


Kewwade.

Pühhapä Lounaks.

(1) Klaseritud wassika reis. Numr. 118. (2) Rohhilinne kapstas. 484. Kalla Wrikadellittega. 351. (3) Haug prae warda peäl praetud. 355. (4) Praetud porsas. 209. Plumi Wüllingiga. 210. (5) Rossina Pudding. 645. (6) Sukro Truwid. 758.


Öhtuks.

(1) Wärsk härja keel. 90. (2) Tuwitud Pinnatid. 504. (3) Linno Ragu. 278. (4) Sitroni kokid pissikeste Wormide sees. 708.


Esmapä Lounaks.

(1) Tilli lihha. 183. (2) kibbowitsa marja sup. 37. (3) Haug oliwittega tuwitud. 364. (4) Moorpraad. 68. (5) Süster kook. 693. (6) Sitroni Krääm jodawa winaga. 804.


Öhtuks.
(1) Wassika pea riwi-leiwaga. 153. (2) Sago tango sup. 872. (3) Tuwitud happo oblikad. 505. (4) Pärmi Wahwlid. 731.

Teisipä Lounaks.

(1) Wüllitud härja keel. 327. (2) Risi sup. 40. (3) Keedetud ahwenad. 375. (4) Linno praad. 212. (5) Mandli Pudding. 648. (6) Makron kokid. 782.


Öhtuks.

(1) Kohha kalla juustoga tuwitud. 412. (2) Tuwitud pima ohhakad. 551. (3) Rullettid härja lihhast. 100. (4) Happo leiwa kook. 713.


Kesknäddala Lounaks.

(1) Wüllitud härja keel. 91. (2) Pruun sup. 2. (3) Penike Ragu pruun Soostiga. 87. (4) Asparris wähhi lakkadega. 559. (5) Lemonikook. 684. (6) Mandli Krääm. 840.


Öhtuks.

(1) Präss-sült härja peast. 70. (2) Piim Risi Klimpidega. 863. (3) Praetud haug. 369. (4) Körwli kook. 698.


Neljapä Lounaks.

(1) Suitsetud wassika reis. 150. (2) Kabilljo Pastet. 419. (3) Keedetud Asparris. 555. (4) Wassika praad. 119. (5) Mandli Muslid. 733. (6) Hirwe sarwe Sjelee. 879.


Öhtuks.

(1) Ragu wassika reiest Oliwittega. 139. (2) Tuwitud Karrusid. 388. (3) Jahho Pudding. 650. (4) Munna Puppert Mandlittega. 797.


Rede Lounaks.
(1) Lamba lihha Ragu kinkiga. 137. (2) Plumi sup. 39. (3) Tuwitud angrias. 393. (4) Kortlettid. 184. (5) Walge kore Moos. 798. (6) Inglise Nitt. 759.

Öhtuks.

(1) Külm linno Pastet. 284. (2) Tuwitud Portulagid. 502. (3) Tuwitud haug. 361. (4) Jahwatud Risi kook. 720.


Laupä Lounaks.

(1) Wassika rind happo oblikattega wüllitud. 144. (2) Rukki orrakse sup. 7. (3) Puppetong haugi kallast. 371. (4) Pekkitud Moorpraad. 73. (5) Praewarda kook. 748. (6) Jodawa wina juusto Krääm. 806.


Öhtuks.

(1) Pruun Ragu wassika lihhast. 135. (2) Woi pudder. 876. (3) Tuwitud happo oblikad. 506. (4) Head pankokid. 724.


Sui.

Pühhapä Lounaks.

(1) Wriseritud härja rinna tük. 96. (2) Ploomkapstad wähhi lakkadega. 500. (3) Pastet wassika rinnast. 146. (4) Wüllitud haug. 357. (5) Mandli Taart. 687. (6) Wassika Sjelee Mandlittega. 880.


Öhtuks.

(1) Kanna pojad punnase wähhi Soostiga. 237. (2) Praetud ahwenad. 369. (3) Masika marja kook. 690. (4) Pinati Krääm. 809.


Esmaspä Lounaks.

(1) Wassika lihha sup Risiga. 10. (2) Klopplihha Pudding. 98. (3) Häring riwi leiwaga praetud. 473. (4) Kanna pojad Tikkelbäri Soostiga.284. 238. (5) Happo kore kook. 695. (6) Munna Sjelee. 884.


Öhtuks.

(1) Tuwitud Karrusid pima ja wähhi lakkadega. 389. (2) Hasseritud tedred. 279. (3) Pima roog munna walgest. 835. (4) Sukro leiwa Munkid. 769.


Teisipä Lounaks.

(1) Pissikessed pimmedad Pastetid. 340. (2) Krilleritud lamba lihha. 175. (3) Rohhilinne sup. 54. (4) Haug Ansjowissiga. 356. (5) Üddi Pudding. 649. (6) Kokid Prunellist ja Mandlittest. 768.


Öhtuks.

(1) Willitud ja tuwitud wähhid. 439. (2) Munna roog. 859. (3) Tuwitud Artsjokkid. 568. (4) Wrikassee talle lihhast. 176.


Käsknäddala Lounaks.

(1) Mutong Piggaree. 178. (2) Herne sup. 16. (3) Kuiwatud haug. 366. (4) willitud porsas. 206. (5) Körwli kook. 699. (6) walge Krääm jahwatud Risist. 811.


Öhtuks.

(1) Penikesseks noppitud haug. 359. (2) Munna-piim. 869. (3) Tuwitud Sallatid. 513. (4) Happo kore wahwel kokid. 730.


Neljapä Lounaks.
(1) Suitsetud wassika rind. 149. (2) Pastet talle lihhast. 177. (3) Pekkimatta haug praewarda peäl praetud. 360. (4) Praetud kanna pojad. 222. (5) Soklaad Sjelee wassikast. 882. (6) Kokid Porgani wisi. 771.

Öhtuks.

(1) Lattikas punnase winaga tuwitud. 384. (2) Pinati Pudding Sahwtist. 651. (3) Ragu härja lihhast, mis nago lind wormitakse. 102. (4) Happo kore Munkid. 742.


Rede Lounaks.

(1) Pruun Ragu wassika rinnast Mori juurtega. 136. (2) Kanna sup Risiga. 11. (3) Rullaad haugist. 372. (4) Waarseritud Tuid. 300. (5) Tuwitud herne Kounad. 507. (6) Praetud Mandli Muslid. 734.


Öhtuks.

(1) Kalla Pudding. 657. (2) Piim Mandli klimpidega. 864. (3) Kortlettid ang Pott. 188. (4) Pinati kook. 719.


Laupä Launaks.

(1) Reimed nago Pudding. 432. (2) Öllut leiwaga. 51. (3) Pühw praad. 330. (4) Tuwitud Sillerii jured. 535. (5) Juusto kook. 717. (6) Woi Moos. 829.


Öhtuks.

(1) Ragu jännesest. 301. (2) Piim leiwaga. 868. (3) Tikkelbäri marjad munna roaga. 550. (4) Rösa kore kook. 697.


Süggise.

Pühhapä Lounaks.
(1) Waarseritud wassika süddame piim. 128. (2) Prunelli sup. 42. (3) Keedetut Karpi kalla. 383. (4) Praetud Kalkun. 213. (5) Porgani Pudding. 653. (6) Mandli laastad. 752.

Öhtuks.

(1) Kabbun a la Prääs. 225. (2) Sjokladi piim. 866. (3) Porgani kook. 791. (4) Ouna Kompott. 518.


Esmapä Lounaks.

(1) Partid ouna Soostiga. 273. (2) Härja lihha sup. 9. (3) Tuwitud merre härjad. 382. (4) Praetud hallid räästad. 297. (5) Nero leib. 738. (6) Ouna Krääm. 826.


Öhtuks.

(1) Haug Märeikaga tuwitud. 363. (2) Pärl krupid pima sees. 875. (3) Türgi oad. 537. (4) Maksa kook. 691.


Teisipä Lounaks.

(1) Marrineritud wassika rind. 143. (2) Kirsi marja sup. 38. (3) Keedetud siiga kalla. 435. (4) Puppetong Uwäär. 140. (5) Kapsta Pudding. 654. (6) Happo kore kook. 696.


Öhtuks.

(1) Wärske härja keel ounadega. 93. (2) Haljad herned pima korega. 509. (3) Walge Puppert tobi sees. 796. (4) Wüllitud leiwa Munkid. 741.


Käsknäddala Lounaks.

(1) Pekkitud sea kink. 197. (2) Linno Pastet. 282. (3) Panneritud lattika keled. 386. (4) Lamba lihha nago hirwe praad. 172. (5) Ouna Sjelee. 887. (6) Sukro kook. 688.


Öhtuks.
(1) Panneritud haug. 368. (2) Penike wassika Ragu Pabberi laeka sees. 314. (3) Leiwa Truuw. 704. (4) Poombäri kompott. 519.

Neljapä Lounaks.

(1) Härja rinna tük. 95. (2) Pastet wärskest happo kapstast. 495. (3) Pulljong ang Poss. 5. (4) Hanne praad. 252. (5) Pomm Kuwäär. 520. (6) Prits Kokid. 767.


Öhtuks.

(1) Kinnikaetud klopplihha penikesse Raguga. 88. (2) Sago Pudding. 647. (3) Tuwitud Artsjokkid. 568. (4) Porgani kook. 689.


Rede Lounaks.

(1) Keedetud sea-kink, mis sissesolatud on. 189. (2) Ouna sup. 43. (3) Löhhi kalla. 405. (4) Hallid räästad ang Sürpriis. 298. (5) Maksa Pudding. 658. (6) Pomm ang Sürtu. 531.


Öhtuks.

(1) Tango Worst. 628. (2) Hasseritud metspüüd. 293. (3) Ouna Moos. 828. (4) Jodawa wina Munkid. 728.


Laupä Lounaks.

(1) Pruun Ragu lamba lihhast nairittega. 180. (2) Munna Öllut. 50. (3) Sissetehtud wärsked reimed. 431. (4) Praetud hanni Plumi ja ounadega. 257. (5) Krääm dö Päng. 808. (6) Klenättid. 761.


Öhtuks.

(1) Partid prunitud nairittega. 265. (2) Werre Pudding. 659. (3) Poetud herned wähhi lakkadega. 508. (4) Ouna kook. 700.